Jėzuitui A. Rudaminai skirtas balto marmuro akmuo iškils didžiausių Indijoje katalikiškų maldos namų - Sė katedros - kieme. UNESCO saugoma katedra yra Senojoje Goa - mieste, kuris XVI-XVIII amžiuje buvo portugalų kolonijos sostinė.

Paminklinio akmens atidengimo ceremonija bus simboliškai pažymėtos 390-osios A. Rudaminos išsilaipinimo Indijoje metinės.

Renginyje dalyvaus Lietuvos ambasadorius Indijoje Laimonas Talat-Kelpša, Goa ir Damano arkivyskupas Fillipe Neri Ferro, Goa valstijos vyriausybės atstovai.

Jėzuitų misionierius A. Rudamina į Goa atvyko 1625 metų rugpjūčio 22 dieną.

Gimęs Vilniaus apylinkėse, Rudaminoje (pasak kitų šaltinių - Daugėliškyje, Švenčionių apsk.), jis baigė Vilniaus jėzuitų kolegiją, vėliau studijavo Vakarų Europoje - Vokietijoje ir Belgijoje. Grįžęs į Lietuvą, 1618 metais pasiprašė į Jėzuitų ordiną. Po poros metų buvo išsiųstas tęsti studijų į Romos jėzuitų kolegiją. 1623-iaisiais įšventintas į kunigus.

Visą laiką jautęs pašaukimą vykti į misijas, šį savo troškimą A. Rudamina ne kartą raštu išdėstė Jėzuitų ordino vadovybei, kuri jo prašymą galiausiai patenkino. 1624 metais jis leidosi į Lisaboną, o iš ten 1625 metų pavasarį laivu išplaukė į Indiją, kurią pasiekė po penkių mėnesių kelionės, rugpjūčio 22 dieną.

Tiksli A. Rudaminos išsilaipinimo Indijoje data minima jo mirties liudininko, Fudžou (Kinija) jėzuitų provinciolo Benedicto de Mata laiške Ordino vyresnybei, kurį 1638 metais iš Makao į Romą išsiuntė Azijoje darbavęsis lenkų jėzuitas Albertas Menčinskis. Ji atkartojama ir 1652 metais Vilniuje išleistoje knygoje "O odmiane panstw" ("Apie valstybių kaitą"), kuri saugoma Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, bei anoniminėje užrašų knygelėje, datuojamoje 1751 metais, kuri išliko Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos saugyklose.

Indijoje A. Rudamina praleido mažiau nei metus. Susirgęs maliarija, 1626-aisiais buvo perkeltas į švelnesnio klimato šalį - Kiniją, kur misijonieriavo iki gyvenimo pabaigos. Mirė 1631 metų rugsėjo 5 dieną Fudžou provincijoje, kur ir palaidotas.

Paminklinis atminimo akmuo pirmajam lietuviui, išsilaipinusiam Indijoje, - bendras Lietuvos ambasados Indijoje bei Goa ir Damano arkivyskupijos projektas.

Surinkti medžiagą apie A. Rudaminos gyvenimą padėjo istorijas dr. Liudas Jovaiša, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka bei Lietuvos atstovybė prie Šventojo Sosto.

Andrius Rudamina
Foto: URM