Tokią reorganizaciją patvirtinantį Vyriausybės nutarimo projektą parengė TM.

„Reorganizavimo tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti biudžetinių įstaigų veiklą, racionaliau naudoti materialinius ir finansinius išteklius“, - aiškina TM.

Pažymima, kad pertvarka, be kita ko, leistų išvengti fukcijų dubliavimosi.

„Konsoliduota institucija taip pat turėtų vieningą teritorinių padalinių tinklą, kurį sudarytų sujungti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ir Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos teritoriniai padaliniai. Bendrųjų funkcijų vykdymo ir teritorinių padalinių apjungimas leistų sumažinti darbo užmokesčio fondą ir teritorinių padalinių patalpų išlaikymo išlaidas“, - teigiama nutarimo projekte.

Vyriausybės buvo siūliusi sujungti trijų vartotojų saugos srityje ūkio subjektų priežiūrą atliekančios institucijų - Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos bei Metrologijos inspekcijos - veiklą. Tačiau dabar Metrologijos inspekcija į reorganizaciją netraukiama.

„Vyriausybė buvo pateikusi įstatymų projektus, kuriais buvo siūloma Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir Lietuvos metrologijos inspekciją prijungti prie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos. Tačiau svarstant šiuos projektus Seime po ilgų diskusijų (ypač Ekonomikos komitete) buvo nuspręsta pritarti tik Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos prijungimui prie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos“, - BNS nurodė TM.

Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Remigijus Žemaitaitis teigė, kad pradiniai pertvarkos planai keičiasi dėl tose įstaigose dirbančių politikams artimų žmonių.

„Aš tai balsavau už, kad turėtų būti viena tarnyba (...). Bet tai daugiau yra politiniai dalykai, daug draugų, daug pažįstamų, giminių dirba tose įstaigose, tai dėl to ir nebuvo pritarta tokiam sprendimui, buvo nueita kompromiso keliu - pritarti dviejų tarnybų apjungimui“, - BNS sakė „tvarkietis“ R.Žemaitaitis.