„Per 24 metus buvo pakankamai daug iššūkių, bet tiems iššūkiams buvo ir atsakymai. Man atrodo, kad pastaruoju metu tokių iššūkių yra, kur atsakymus surasti nebus lengva ir naujam Kauno ordinarui darbo tikrai bus. Gal bus jam šiek tiek mažiau rūpesčio kažko naujo kūrime, bet skelbti Evangeliją šiandieninėse sąlygose, kai žmonės mąsto tik apie pinigus, yra pakankamai sudėtinga“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė S.Tamkevičius.

Apžvelgdamas 24 metus, kuriuos praleido kaip Kauno arkivyskupijos augziliaras ir arkivyskupas, S.Tamkevičius tarp didžiausių iššūkių minėjo tikybos mokytojų ruošimą pirmaisiais nepriklausomybės metais, pastatų susigrąžinimą bei jų sutvarkymą.

„Palikdamas tarnystę jaučiuosi visai gerai – kaip Kolumbas išlipęs Amerikoje ant kranto. Ne todėl, kad emeritūra yra Amerika, bet kai pradėjau eiti arkivyskupo pareigas, visai nežinojau, kas laukia. Visai kaip arkivyskupas Lionginas. (...) Tai plaukimas į kitą nežinomą krantą“, – kalbėjo S.Tamkevičius.

Jis teigė, kad tapęs arkivyskupu emeritu toliau rūpinsis katalikiška žiniasklaida, svarstys galimybę užsiimti už Lietuvos ribų gyvenančių tautiečių sielovada.

Iš jo arkivyskupo pareigas perima iki šiol Panevėžio vyskupo pareigas ėjęs Lionginas Virbalas.

„Gaunu gerą paveldą, kurį reikės išsaugoti toje kelionėje“, – kalbėjo paskirtasis arkivyskupas.

S.Tamkevičius 1991 metais paskirtas Kauno arkivyskupijos augziliaru, Kauno arkivyskupu metropolitu jis paskirtas 1996 metais. Šias pareigas S.Tamkevičius ėjo iki 2015 metų birželio 11 dienos, kuomet popiežius Pranciškus priėmė jo atsistatydinimą iš pareigų suėjus 75 metams – pagal Kanonų teisės kodeksą, tokio amžiaus vyskupai yra raginami įteikti atsistatydinimo raštą.

Šiose pareigose jį pakeisiantis L.Virbalas nuo 2013 metų ėjo Panevėžio vyskupo pareigas. 2005 metais jis apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Naujojo vyskupo ingresas į Kauno arkikatedrą baziliką vyks liepos 11 dieną.