Kaip informuoja TS-LKD, dokumentu prašoma išsiaiškinti, ar š. m. birželio 16 d. Šiaulių apygardos teismo nutartis baudžiamojoje byloje dėl Antano Čepononio nušalinimo nuo Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario-mero pareigų yra teisėta;  be to, prašoma grąžinti tiesioginiuose rinkimuose išrinktą A. Čepononį į tarybos nario-mero pareigas.

„Esame nusivylę situacija Lietuvos teisėsaugos institucijose, o būtent neatsakingais, nepamatuotais ir nepagrįstais, įstatymui prieštaraujančiais Šiaulių apygardos teismo sprendimais, kuriais Antanas Čepononis nušalintas nuo Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario-mero pareigų.

Manome, kad tokiais teismo sprendimais griaunamas pasitikėjimas teisinės valstybės principu, Lietuvos savivaldos rinkimų sistema, bei pačia valstybe, kurios teisėsaugos struktūros nepaiso Lietuvos Respublikos įstatymų, kuria valstybėje nepasitikėjimo teise atmosferą, taipogi kenkia normaliam valstybės ir savivaldybių darbui, pamina Lietuvos piliečių konstitucines teises“, - rašoma dokumente.

Kreipimesi pažymima, kad Šiaulių apygardos teismo kolegija, nagrinėdama baudžiamąją bylą, A. Čepononį nušalino nuo savivaldybės tarybos nario pareigų, o ne nuo mero pareigų, ir pateikė tokio sprendimo išaiškinimą.

Remiantis juo, „Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 19 str. 8 d., kuri įsigalioja nuo to momento, kai 2015 metais naujai išrinktos savivaldybės tarybos susirenka į pirmąjį posėdį, numato, kad meras, visų savivaldybės tarybos narių balsų dauguma gali būti nušalintas nuo pareigų, jeigu jam pareiškiami oficialūs įtarimai padarius nusikaltimą.

Atsižvelgiant į tai, teismas pažymi, kad Šiaulių apygardos teismo nutartimi baudžiamojoje byloje A.Čepononis yra nušalintas tik nuo naujos kadencijos Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario pareigų“.

Taip pat dokumente pabrėžiama, kad A. Čepononis buvo išrinktas tarybos nariu-meru pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje vykusiuose tiesioginiuose mero rinkimuose.