Komiteto nariai ketina išklausyti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado plk. Renato Požėlos, VSAT Aviacijos rinktinės vado plk. Viktoro Račiūno, VSAT Aviacijos rinktinės eskadrilės vado Dariaus Kazlausko (orlaivio vadas) paaiškinimų.

Į NSGK klausimus turėtų atsakyti ir lakūnas Jurgis Kairys.

Į posėdį taip pat kviečiamas Karinių oro pajėgų vadas (KOP) plk. Audronis Navickas, KOP štabo viršininko pavaduotojas operacijoms plk. ltn. Marius Matulaitis, KOP Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos vadas plk. ltn. Ramūnas Titenis.

Per pirmąjį trečiadienį vykusį NSGK posėdį buvo siekiama išsiaiškinti, kaip veikia civilinės aviacijos ir oro navigacijos sistema Lietuvoje.

Ateinančią savaitę NSGK nariai ketina surengti išvažiuojamąjį posėdį į Klaipėdą.

Seimo sprendimu, NSGK tyrimą turės atlikti iki šių metų birželio 30 d.