Mokymai prasidėjo

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre Rukloje Lietuvos kariai mokosi dirbti su sistema GROM. Pratybų metu kariai treniruojasi, kaip elgtis su GROM kompiuterinėmis simuliacinėmis sistemomis, kurios palengvina karių parengimo procesą ir mažina parengimo kaštus. Mokymus baigę kariai, grįžę į savo dalinius, vėliau patys organizuos GROM mokymus daliniuose esantiems kariams.

Instruktorius iš Lenkijos kariams parenka simuliacines situacijas – karys šalmo stikle mato vaizdus, kurie itin artimi realybei.

Nusitaikius karys atlenkia specialią rankenėlę – tuomet azoto kapsulė atšaldo raketą, nes GROM sistema reaguoja į orlaivių variklių skleidžiama šilumą. Užfiksavus taikinį spaudžiamas paleidimo gaidukas. Nuo tada, kai atlenkiama šaldymo rankenėlė iki šūvio turi praeiti nuo 1,5 iki 30 sek.

“Tam, kad atlikti pirmąjį kovinį šaudymą, kad atlikti pirmą kovinį šūvį, teoriškai, bent jau Lenkijos atstovai sako, reikia atlikti bent 200 šūvių su klasės treniruokliu. Be to, bus ir lauko treniruokliai“, - sako Juozo Lukšos mokymo centro Ginklų ir amunicijos poskyrio viršininkas Andrius Sujeta.

Ketvirtadienis buvo ketvirtoji diena, kai kariai pratinasi prie GROM technikos. Penktadienį laukia nedidelis egzaminas.

„Aišku, pirmą dieną buvo sunkiau, bet dabar perpratus sistemą suprato, kada reikia į taikinį šauti – atskrendantį, nuskrendantį, stovinį. Kuo toliau, tuo geriau – 200 treniruočių šūvių nustatyta ne be reikalo. Mes treniruojamės nuo pirmadienio – penktadienį laukia nedidelis testas. Geriausiai taikytis į nuskrendantį taikinį – tuomet karys bus vertinamas teigiamai ir gaus sertifikatą“, - sako A. Sujeta.

Technika, verta milijonų

Sutartis dėl artimojo nuotolio nešiojamosios priešlėktuvinės gynybos sistemų GROM Lietuvos kariuomenei pirkimo Krašto apsaugos ministerija su Lenkijos įmone MESKO S.A. pasirašė praėjusių metų rugsėjį. Pagal ją Lietuvos kariuomenė įsigijo sistemos paleidimo įrenginių, raketų, priemonių sistemos priežiūrai, lauko treniruoklių, simuliatorių, taip pat logistinį sistemos palaikymo paketą. Bendra sutarties vertė – 34,041 mln. eurų.
 
Pirmoji GROM sistemos siunta į Lietuvą buvo atgabenta 2014 metų gruodį.

Du dešimtmečius gaminama GROM sistema gali būti naudojama mažuose taktiniuose vienetuose, kurie veikia atskirai ar toliau nuo didesnių dalinių. Šias funkcijas Lietuvoje vykdo Sausumos pajėgų vienetai, todėl šios  sistemos bus skirtos šiems Lietuvos kariuomenės padaliniams apginkluoti.
 
Sistema GROM – jau trečia raketinės oro gynybos ginkluotės, kuria apginkluojama Lietuvos kariuomenė, rūšis. Nešiojamos artimojo nuotolio oro erdvės gynybos raketinės sistemos GROM papildys šiuo metu turimas Lietuvoje sistemas STINGER ir RBS-70.

Techniniai parametrai

Kariai Rukloje mokosi dirbti su simuliatoriais, kurie identiški tikriems ginklams visais parametrais.
 
Nešiojama artimojo nuotolio priešlėktuvinė sistema GROM sveria 16,5 kg, kovinio užtaiso masė – 1,27 kg. GROM sistemos šūvio nuotolis siekia nuo 400 m iki 5,5 km, šūvio aukštis – nuo 10 m iki 3,5 km. Iššauta raketa skrieja 650 m/s greičiu.

GROM yra vadinamoji „iššoviau-pamiršau“ gynybos sistema, paleidžiama nuo peties.

„Tai nėra sudėtinga, tačiau manevringa sistema, kuria galima lengvai šauti. Sistema „iššoviau-pamiršau“ tam ir skirta – kuo greičiau iššausi, tuo greičiau dingsi iš tos vietos ir tavęs neras priešai“, - sako A. Sujeta.

Dėl riboto naudojimo informacijos neatskleidžiama, kiek Lietuva turės GROM sistemos vienetų.

„Tikrai ne mažai – visi pagrindiniai vienetai bus aprūpinti“, - sako A. Sujeta.