Sekmadienį Lietuvoje minint Pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną labdaros ir paramos fondo Bažnyčios kronika iniciatorius bei valdybos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius jau septynioliktus metus iš eilės paskelbia apdovanojimus žiniasklaidos atstovams už sąžiningos ir principingos žurnalistikos bei krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą viešojoje erdvėje.

2015-aisiais – Pašvęstojo gyvenimo metais – Bažnyčios kronikos fondas reiškia padėką ir apdovanoja DELFI žurnalistę Ievą Urbonaitę Vainienę už ilgametį, sąžiningą žurnalistės darbą
korektiškai pristatant Bažnyčios balsą visuomenės svarstomais aktualiais
klausimais, bei už pastangas skleisti krikščioniškąją kultūrą ir
dvasingumą, kreipiantis į plačią, įvairialypę auditoriją.

Taip pat Dianą Adomaitienę – už profesionalų indėlį į „Marijos radijo“ veiklą. Ypač, už inicijuotą laidų ciklą „Pašaukė mane“, kuris ir toliau sėkmingai praturtina Pašvęstojo gyvenimo metus. Taip pat, - už gebėjimą pagarbiai ir išradingai prakalbinti dvasininkus bei vienuolius, šitaip paliudijant tikrąją Bažnyčios narių bendrystę;

Arkivyskupas S. Tamkevičius apdovanojimus žurnalistėms įteiks iškilmingai švenčiant Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo liturginę iškilmę birželio 24-ąją.

Šeštinių (Kristaus Dangun žengimo) sekmadienį Katalikų Bažnyčia minės ir 49-ąją Pasaulinę visuomenės komunikavimo priemonių dieną. Popiežius Pranciškus, kaip ir kasmet, per žurnalistų dangiškojo globėjo šv. Pranciškaus Salezo šventę (sausio 24-ąją) paskelbė tai progai skirtą žinią „Perteikti tai, kas yra šeima, – pirmutinė susitikimo su dovanota meile vieta“.

Kauno archivyskupija praneša, jog šiais metais naująjį savo veiklos etapą pradėjęs Bažnyčios kronikos fondas siekia, kad Evangelija Lietuvoje būtų skelbiama visais kanalais, ir krikščioniškoji žiniasklaida čia užimtų deramą vietą viešojo komunikavimo erdvėje. Todėl fondas skatina katalikiškų žiniasklaidos priemonių bendradarbiavimą, siūlo mokymus bei kitus išteklius katalikų komunikuotojų kompetencijai gerinti, aktyviai telkia lėšas ir remia žiniasklaidos projektus, prisidedančius prie Katalikų Bažnyčios Lietuvoje sielovados prioritetų.

Vienas reikšmingų žingsnių ta linkme žengtas gegužę, kai Bažnyčios kronikos fondas į dviejų dienų susitikimą-seminarą Birštone sukvietė katalikų žiniasklaidos atstovus bei Lietuvos vyskupų konferencijos Komunikacijos priemonių komisijos narius. Šiemet, Pasaulinės visuomenės komunikavimo dienos išvakarėse, pradeda veikti labdaros ir paramos fondo Bažnyčios kronika interneto svetainė.