Tikimasi, kad šis nesusipratimas bus išspręstas dar šįmet Vilniaus miesto 2-ajame apylinkės teisme.

Adomo Mickevičiaus (1798-1855) Lietuvos ir Lenkijos santykių rėmimo fondas buvo įkurtas 1996 metų rugsėjį Vilniuje. Jo steigėjai - Lietuvos ir Lenkijos prezidentai Algirdas Brazauskas bei Aleksandras Kwasniewskis. Iš Lietuvos pusės fondo valdybos nariais tapo dvylika žinomų asmenų.

Tais pačiais metais lietuviškas fondas pasirašė susitarimą su tokiu pat fondu Varšuvoje. Abu fondai nusprendė remti ir plėsti Lietuvos bei Lenkijos ryšius, skirti daiktinę, organizacinę ir intelektualiąją pagalbą, keistis informacija apie politinį, visuomeninį, kultūrinį ir mokslinį Lietuvos bei Lenkijos gyvenimą.

Lietuviškajam fondui vadovavo signataras Česlavas Okinčicas, prieš metus jį pakeitė paminklosaugininkė Gražina Drėmaitė.

Anot dienraščio, maždaug prieš metus prancūzo pareikštos pretenzijos į A.Mickevičiaus vardą buvo netikėtos. G.Goreckio advokatas Jonas Leikauskas tvirtino, kad A.Mickevičiaus vardas vartojamas nieko bendro su poetu neturinčio fondo pavadinime.

"Tad kodėl to fondo nepavadinus Juzefo Pilsudskio arba Antano Smetonos vardu?", - piktinosi advokatas. Jis įsitikinęs, kad A.Mickevičiaus vardas tinkamas bibliotekai, vidurinei mokyklai, mat jose pristatomas poeto gyvenimas. Pasak advokato, A.Mickevičiaus vardo vartojimą saugo tolimas jo giminaitis G.Goreckis. Be to, tokio iškilaus poeto vardą turėtų gerbti ir Lietuvos valstybė.

"Goreckių šeima, gyvenanti Paryžiuje, saugo daugybę A.Mickevičiaus asmeninių daiktų. Šios giminės atstovai iš kartos į kartą perduoda, kad palikuonys rūpintųsi šio žmogaus atminimu, garbingai saugotų jo vardą. Kitas gali panaudoti vardą ir ant tualetinio popieriaus", - samprotavo J.Leikauskas.

Jis tvirtino kol kas nežinąs, ką gero nuveikė fondas. "Mes dar nematėme visų dokumentų. Kai juos pamatysime, tada ir spręsime, ką šis fondas turi bendro su A.Mickevičiumi. Bet kuriuo atveju sprendimą priims teismas", - teigė advokatas.

Adomo Mickevičiaus Lietuvos ir Lenkijos santykių rėmimo fondo pirmininkė G.Drėmaitė prisipažino, kad G.Goreckio priekaištai ją sutrikdė. "Fondas įsteigtas laikantis visų įstatymų. Turiu visus reikalingus dokumentus. Visi žino, ką A.Mickevičiaus vardas reiškia mūsų šaliai", - teigė ji. G.Drėmaitė viliasi, kad nesusipratimus išaiškins profesionalūs teisininkai.

Fondui atstovaujantys advokatai pabrėžia, kad G.Goreckio reikalavimai nepagrįsti, mat jis nėra tinkamas subjektas pateikti ieškinį dėl asmens teisės į vardą gynimo. Jie mano, kad šiuo atveju tolimas A.Mickevičiaus giminaitis G.Goreckis negali reikšti pretenzijų dėl Adomo Mickevičiaus vardo, nes įstatymas numato baigtinį šią teisę po asmens mirties galinčių ginti subjektų sąrašą, tai yra jais pripažįstami sutuoktinis, tėvai ir vaikai.

Anot G.Drėmaitės, šiuo metu fondo steigėjai visą dėmesį skiria naujiems projektams. Planuojama pradėti restauruoti Vilniaus Bernardinų kapines. Šį projektą ketina finansuoti Lenkijos vyriausybė, dirbs lietuvių specialistai.

"Šiose kapinėse palaidoti žymiausi Adomo Mickevičiaus laikų Vilniaus universiteto profesoriai. Be to, šios kapinės įtrauktos į gražiausių Europos kapinių sąrašą. Tai didelė garbė, ir mums reikia pasitempti", - teigė paminklosaugininkė.

Fondas taip pat inicijuoja Konrado celės atstatymą Bazilijonų vienuolyno teritorijoje. Kaip žinoma, 1821 metais Bazilijonų vienuolyne buvo įkurta stačiatikių Apreiškimo cerkvė, vyrų vienuolyno sparne įrengtas kalėjimas, kuriame 1823-1824 metais su Vilniaus universiteto studentais, Filaretų organizacijos nariais, kalėjo ir poetas A.Mickevičius. Savo kalėjimo vietą jis aprašė "Vėlinėse".

G.Drėmaitė taip pat minėjo bendrus projektus su A.Mickevičiaus fondu Lenkijoje, su A.Mickevičiaus muziejumi Vilniuje. "Nesuprantu, kodėl G.Goreckis neturi priekaištų Lenkijos fondui. Juk dirbame bendrą darbą ir puikiai sutariame su šio fondo vadovu", - stebėjosi ji.

Savo ruožtu J.Leikauskas pabrėžė, kad A.Mickevičiaus fondas Varšuvoje poeto vardo naudojimą pavadinime aptarė su Goreckių šeima. "Dėl Lenkijos fondo nekyla jokių problemų. Goreckiai nepyksta, nes viskas buvo su jais suderinta. Su Varšuvos fondu jie bendrauja, netgi remia jį", - teigė advokatas.

Plačiau apie tai skaitykite "Lietuvos žiniose"