Prokuroro Mariaus Venskūno surašytame kaltinamajame akte teigiama, kad 2009-2011 m. būdamas UAB „Kraujo donorystės centras“ direktoriumi, A. J. Venslauskas siekdamas iššvaistyti bendrovės turtą, pasirašė sutartis su Kipro bendrove dėl Informacinės technologinės programos įdiegimo ir programinės įrangos palaikymo, sumokėjo daugiau nei 715 tūkst. eurų grynais, tačiau jokia sutarta įranga diegiama nebuvo.

Taip pat buvęs direktorius pasirašė sutartį dėl medicininės įrangos - šaldymo kambario pirkimo. Sumokėjo daugiau 303 tūkst. eurų, nors realiai tokio įrenginio kaina galėjo būti ne daugiau nei 13,5 tūkst. eurų.

Tai ne visi kaltinimai A. J. Venslauskui. Jis taip pat kaltinamas tuo, kad avansinėse apyskaitose nurodė, kad komandiruotės išlaidoms buvo panaudota 182 tūkst. Lt, tačiau nepateikė dokumentų patvirtinančių, kad patirtos komandiruočių sąnaudos yra patirtos pajamoms uždirbti ir ekonominei naudai gauti.

A. J. Venslauskas kaltinamas ir tuo, kad 2010 m. apgaulingai tvarkė bendrovės apskaitą.