Už tai numatantį nutarimo projektą balsavo 77 Seimo nariai, niekas nebalsavo prieš, susilaikė 9 parlamentarai.

Nauja komisija sudaryta atsižvelgiant į naujas Seimo statuto nuostatas ir Seimo narių pasiūlymus.

Etikos ir procedūrų komisijoje yra 11 narių. Joje dirbs Seimo nariai - Saulius Bucevičius, Vida Marija Čigriejienė, Algimantas Dumbrava, Edmundas Jonyla, Orinta Leiputė, Arminas Lydeka, Jonas Kondrotas, Vytautas Saulis, Valerijus Simulikas, Kazys Starkevičius ir Leonardas Talmontas.

Pernai gruodį Seimas patikslino Etikos ir procedūrų komisijos sudarymo tvarką.

Nustatyta, kad nuolat veikianti Etikos ir procedūrų komisija sudaroma iš vienuolikos Seimo narių. Seimo daugumai priklausantys parlamentarai siūlo į Etikos ir procedūrų komisiją penkis kandidatus iš Seimo daugumai nepriklausančių parlamentarų. Kitus šešis Seimo narius į Etikos ir procedūrų komisiją siūlo Seimo mažumai priklausantys parlamentarai iš Seimo daugumai priklausančių parlamentarų, primena ELTA.

Pataisomis įtvirtinta, kad komisijos pirmininku gali būti tik Seimo mažumai priklausantis parlamentaras, pirmininko pavaduotoju - Seimo daugumos atstovas.

Taip pat nustatyta, kad Etikos ir procedūrų komisijos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Jeigu posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.