„Nejau mūsų vadai negali suplėšyti svetimų mundurų rusų durtuvais? [...] Pasodinti prie derybų stalo galime tik pridėję prie smilkinio pistoletą – sėskite ir rašykite sutartį“, – laidoje sakė Rusijos Dūmos vicepirmininkas Vladimiras Žirinovskij.

Laidos dalyviai siekė įbauginti ir ES valstybes.

„Reikia grasinti Briuseliui, Varšuvai, Vilniui, kad jie ten pas save pradėtų kasti apkasus“, – teigė V. Žirinovskij.

Naudojamos Kremliaus propagandistų siūlomos ideologinės atakos, kurios esą žymiai veiksmingesnė priemonė nei karo veiksmai, nes negadina puolančios šalies įvaizdžio.

„Neliko iliuzijų. Atėjo laikas imtis ideologinių atakų“, – laidoje sakė Centrinės Azijos ir Artimųjų Rytų šalių tyrimų centro direktorius Semionas Bagdasarovas.

„Specialioji propaganda – tai propagandinės skrajutės. Visuose Ukrainos miestuose mes primėtysime skrajučių, kuriose bus parašyta, kad rytoj vakare į jūsų miestą įžengs mūsų kariuomenė. [...] Tai yra sukelti baimę, visiems gyventojams visoje Ukrainoje, kad bėgtų“, – teigė V. Žirinovskij.

Ekspertų vertinimu, Rusijos propagandistai siekia sužadinti rusų kovinę dvasią, o kaimynų – sugniuždyti.

„Tai yra parodymas, kad mes esam stiprūs, mes galim jėga pasiekti savo tikslų. Kai pasiekia šitos žinutės mus, tai yra skirta būtent tam, kad sukeltų tam tikrą baimę mūsų žmonėms ir tai yra vadinama valios priešintis išankstiniu palaužimu. Nes mes juk karą pralaimime savo galvose ir savo širdyse. Tai reiškia, karą tu gali pralaimėti net jam neprasidėjus“, – aiškina Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento specialistas Karolis Zikaras.

Ekspertai vertino ir kovo 12-osios vakarą „RTR Planeta“ rodytą laidą. Kalbėta, kad Vokietija siekia susigrąžinti Trečiojo Reicho didybę, esą ruošiamasi pulti Rusiją, o pakeliui, kaip ir prieš septynis dešimtmečius, kitas Europos šalis.

„Vėl judės į Rytus, vėl į Ukrainą, vėl į Baltijos šalis. Jie reikš pretenzijas į Klaipėdą. Ne į Klaipėdą, o į Kaliningradą. Vėliau į Klaipėdą. Vokietija turi interesų ties visomis mūsų vakarinėmis sienomis, taigi ir Baltijos šalyse“, – laidoje tikino Rusijos Dūmos vicepirmininkas.

„Pirmiausiai nori gąsdinti tuos, kurie žiūri. [...] Gąsdinimo pabaigoje pasakoma: klausykit, vos ne Klaipėdą teks atiduoti Vokietijai, vos ne kils kitas karas, kur Rusija imsis preventyvinių priemonių Vakarams, o kadangi mes čia visi susipykę, tai mūsų nieks ir negins“, – sako Radijo ir televizijos komisijos narys Mantas Martišius.

Laidos pašnekovai tikino, kad blogio ašis yra ne Rusija, o NATO ir ES. Į galvas kalama mintis, jog kai kurios Europos valstybės siekia perdalinti pasaulį.

„Šiuo metu perdalijamas pasaulis. [...] Vokiečiai, kaip ir prancūzai, nori savarankiškai dalyvauti perdalijant pasaulį“, – laidoje sakė S. Bagdasarovas.

„Vokiečiai, daug vokiečių politikų pasisakė už Europos kariuomenės steigimą. Vadinasi, mėginama kiršinti Rusiją ir Vokietiją“, – teigė Rusijos politologas Pavelas Sviatenkovas.

„Aš būčiau linkęs pritarti teiginiui, kad Vokietija svarsto apie IV reichą“, – tvirtino Rusijos Dūmos Švietimo komiteto pirmininkas Viačeslavas Nikonovas.

Ekspertų vertinimu, tokiais niekuo nepagrįstais tekstais siekiama sutelkti Rusijos gyventojus, kad jie aklai palaikytų Putino politiką. Užsienyje pagrindinis taikinys – rusai, rusakalbės tautinės mažumos, ypač vyresni žmonės, menantys Antrojo pasaulinio karo žiaurumus.

„Pas juos yra toks įprotis, vos kas, prisiminti Antrąjį pasaulinį karą ir Reichą, dėl to tie dalykai yra akcentuojami, o mums pasakoma, kad bus karas, karas, karas“, – aiškina Radijo ir televizijos komisijos narys M. Martišius.

„Kai tu turi agresyvių, nedorų ketinimų kitos šalies ar sąjungininkų grupės atžvilgiu, be jokios abejonės, mažiausiai tau reikia to, kad jie būtų susivieniję ir veiktų efektyviai ir išvien. Lygiai tas pats vyksta etniniu pagrindu“, – teigia Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento specialistas K. Zikaras.

Sprendimas nutraukti visą „RTR Planetos“ transliaciją įsigalios balandžio 4 d., apie Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus Lietuvoje informuota ir Europos Komisija. Lietuva siekia parodyti, kad yra teisinė valstybė ir čia įstatymų paisyti privalu.

Toks sprendimas sukėlė Maskvos įniršį, Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė laukianti neatidėliotinos ES ir ESBO reakcijos. Viešumoje net pasigirdo kalbų, kad į Radijo ir televizijos komisijos sprendimų priėmimą įtraukta kariuomenė – mat „RTR Planetos“ laidas vertino Kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento ekspertai. Tačiau Komisijos vadovas tokius įtarimus vadina nepagrįstais, nes siekiant nutraukti visą televizijos transliaciją, būtina gauti kompetentingos institucijos išvadą.

„Pirmiausiai kreipėmės į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, gavom atsakymą, kad tai yra per sudėtinga, kad tai ne jų kompetencija. Aukščiausią kvalifikaciją toje srityje, be jokios abejonės, turi Strateginių komunikacijų departamentas kariuomenės, kreipėmės ten“, – sako Radijo ir televizijos komisijos pirmininkas Edmundas Vaitiekūnas.

Kariuomenės atstovas sako, kad įstatymas kariškius įpareigoja padėti, jei į juos kreipiasi valstybės civilinės institucijos.

„Buvo suteikta tam tikra ekspertinė pagalba, tačiau sprendimus priima, be abejo, ne kariuomenė. Tą daro įgaliotos mūsų valstybės institucijos“, – aiškina K. Zikaras.

Visuomenės informavimo įstatymo pataisos numato, kad Radijo ir televizijos komisijai nebereikės ieškoti kompetentingos ekspertų institucijos. Teisė vertinti bus suteikta pačiai Komisijai, tačiau įstatymo pataisos kol kas nepriimtos.