A. Patackas buvo pašarvotas Kauno karininkų ramovėje. Karstas buvo išneštas 13.30 val. Velionis palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Trečiadienio rytą Šv. Mišios buvo aukojamos Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje.

Dėl laidotuvių nuo 13 val., buvo laikinai uždarytas eismas A. Mickevičiaus gatve.

Į laidotuves atvyko Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, konservatoriai Vytautas Landsbergis, Andrius Kubilius, eilė Seimo narių, Lietuvos kariuomenės vadas Vytautas Jonas Žukas.

Lietuvos trispalve uždengtą karstą iš karininkų ramovės išnešė šeši kariai. Karstas buvo pastatytas ant specialios pakylos A. Mickevičiaus gatvės viduryje, o netrukus įkeltas į katafalką.

Gedulingai ceremonijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

A. Patackas po sunkios ligos mirė penktadienį rytą. Jis gimė Antrojo pasaulinio karo metu 1943-aisiais Trakuose, bet visada vadino save kauniečiu - šiame mieste įgijo inžinieriaus išsilavinimą ir dirbo didžiąją savo gyvenimo dalį.