„Kariai turi būti pasirengę blogam orui. O tas blogas oras visų pirma yra žalieji žmogeliukai. Po šios dienos susitikimo ir informacijos iš štabo, aš neturiu jokių abejonių, kad tiek Lietuvos, tiek Lenkijos karinės pajėgos yra tam pasirengusios“, - žurnalistams Vilniuje sakė generolas Mieczyslawas Goculas.

Generolo teigimu, „hibridinės grėsmės“ yra aktualios ne tik karinėms pajėgoms, bet ir visai nacionalinei sistemai, todėl ypač svarbu užtikrinti gerą ryšį tarp kariuomenės ir vidaus sistemos tarnybų.

Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Vytautas Žukas sakė neturintis indikacijų, kad Lietuvoje artimu metu galėtų prasidėti neramumai, bet pabrėžė, kad tokioms grėsmėms rengiamasi. Generolas visų pirma paminėjo pernai įsteigtas nacionalines greitojo reagavimo pajėgas, kuriose yra 2,5 tūkst. karių.

Kariuomenių vadai aptarė bendras pratybas ir planus įsteigti bendrą karinę brigadą su Ukraina, kuri savo veiklą turėtų pradėti metų antroje pusėje.

Pasak J.V.Žuko, per susitikimą taip pat kalbėta apie galimybes Lietuvai iš Lenkijos įsigyti bepiločių orlaivių ir kitų ginkluotės sistemų, bet kol sprendimai nepriimti, detaliau to nekomentavo.

Lietuva iš Lenkijos neseniai įsigijo priešlėktuvinę gynybos sistemą GROM.