Kaip jau skelbta, tą pačią dieną M. Žilinsko dailės galerijoje, esančioje šalia Įgulos bažnyčios, kur kažkada klebonavo R. Mikutavičius, bus atidaryta dalies jo kolekcijos darbų paroda "Amžinybės pažadas".

Trečiadienį R. Mikutavičiaus atminimui skirti renginiai bus tęsiami kitoje Kauno vietoje, taip pat susijusioje su šviesuoliu, kauniečių (ne vien jų) labai mylėtu ir gerbtu kunigu. Aleksandro Stulginskio universiteto koplyčioje bus aukojamos šv. Mišios. Po jų - atsiminimų ir poezijos vakaras dvasinio ugdymo centre, kur dalyvaus kunigo artimieji bei jo bičiuliai: prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas, akad. Leonardas Kairiūkštis, prof. Albinas Kusta, R. Mikutavičiaus sūnėnas Artūras Kolaitis, verslininkas Vytautas Motiejūnas. Meninę programą atliks aktorė Virginija Kochanskytė bei choras "Daina".

Ketvirtadienio popietę bus padėta gėlių ant R. Mikutavičiaus kapo Petrašiūnų kapinėse. Vakarop Maironio lietuvių literatūros muziejuje, Kauno senamiestyje, bus atidaryta paroda "Viršūnių paukštis". Čia numatytas ir prisiminimų vakaras, kuriame dalyvaus prelatas Vytautas Vaičiūnas, žurnalistas Vilius Kavaliauskas, rašytoja Aldona Ruseckaitė, operos solistė Rita Preikšaitė bei kiti kunigą pažinoję žmonės.

R. Mikutavičius gimė 1935 metų vasario 26-ąją. 1953 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1958 m. įšventintas į kunigus. 1963 m. apgynė disertaciją teologijos licenciato moksliniam laipsniui. Jo kunigavimo pradžia buvo Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. Vėliau kunigas dirbo Tauragėje, Eržvilke, Kelmėje, Panevėžiuke, Žeimelyje, Seredžiuje, Tytuvėnuose, Babtuose. Tytuvėnuose pačiu "brandaus socializmo" periodu (aštuntasis-devintasis XX a. dešimtmečiai) R. Mikutavičius bažnyčioje įkūrė literatūrinį stendą, kuriame buvo skelbiama Bernardo Brazdžionio, kitų išeivijos poetų poezija, Antano Maceinos filosofija, paties kunigo poezijos bandymai. Tytuvėnuose išryškėjo ir R. Mikutavičiaus trauka kolekcionavimui, meno vertybėms. Nuo 1989 m. jis kunigavo Kauno Vytauto Didžiojo, Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčiose, Aleksoto koplyčioje. Dėstė filosofines disciplinas Kauno medicinos universitete, Lietuvos žemės ūkio akademijoje ėjo kapeliono pareigas (Akademijos miestelis - paskutinė kunigavimo vieta).

Eilėraščius pradėjo skelbti 1982 m. žurnale "Aidai". 1989 m. Kauno rotušėje pristatė pirmąją poezijos knygą "Kad Lietuva neišsivaikščiotų". Buvo daugiau kaip dešimties eseistinių, teologinių, filosofinių straipsnių autorius, 1992 m. priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą. 1991 m. už humanitarinę veiklą R. Mikutavičius pelnė Izraelio vyriausybės premiją. 1992 m. už publicistinę veiklą apdovanotas Prano Dovydaičio premija. 1992, 1994, 1995, 1996 metais buvo išrinktas populiariausiu Kauno miesto žmogumi. 1993 m. vasario 16 d. už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio ordinu.

1998 m. birželio 30 d. kunigas R. Mikutavičius tapo smurto auka. Nužudytas dėl turėtos meno kolekcijos - ją pagrobę vagys žiauriai kankino kunigą, dar gyvą suvyniojo į vielos tinklą ir įmetė į Nemuną. Iš pradžių kunigas palaidotas Karmėlavos kapinėse kaip neatpažintas asmuo. Beveik po metų buvo perlaidotas Petrašiūnų kapinėse.

Baigiantis 2000-iesiems, R. Mikutavičiui (po mirties) suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas.