Pernai LGKT nagrinėjo 279 diskriminacijos atvejus: buvo pateikti 202 skundai bei atlikti 77 tyrimai savo iniciatyva. 2013 m. nagrinėtas 281 diskriminavimo atvejis, 2012 - 203, 2011 m. - 170.

2014 m. dar atlikti 63 tyrimai (25 proc.) dėl socialinės padėties, 30 (12 proc.) dėl amžiaus, 25 (10 proc.) dėl negalios, 18 (7 proc.) dėl religijos ir įsitikinimų, 8 (3 proc.) dėl tautybės, 7 (3 proc.) dėl kalbos, 5 (2 proc.) dėl seksualinės orientacijos, 3 (1 proc.) dėl įsitikinimų ir pažiūrų, 2 (1 proc.) dėl etninės priklausomybės.

2013 m. padaugėjo skundų dėl lyties, amžiaus, seksualinės orientacijos, kalbos, religijos ir įsitikinimų, sumažėjo socialinės padėties ir negalios diskriminacijos atvejų. Dėl tautybės bei etninės priklausomybės 2014 bei 2013 m. gauta po lygiai skundų.

Kaip ir visada, 2014 m. dėl diskriminacijos daugiausiai skundėsi Vilniaus regiono gyventojai - jie pateikė 60 proc. skundų. Kauno regiono gyventojai pateikė 17 proc. visų skundų, Klaipėdos - 8 proc., Šiaulių - 3 proc., Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Tauragės ir Utenos - po 2 proc., iš Telšių gautas 1 proc. skundų.

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, einanti Lygių galimybių kontrolieriaus pareigas, Edita Žiobienė teigia, kad 2014 m. tyrimų savo iniciatyva atlikta daugiausiai per visus LGKT veiklos metus, nes buvo aktyviau ieškoma diskriminuojančių darbo skelbimų internete, o skundų dėl lyties diskriminacijos gauta daugiausiai per pastarąjį dešimtmetį".

Dažniausiai dėl galimų pažeidimų buvo skųstos valdžios ir valdymo institucijos (42 proc. tyrimų), dėl galimos diskriminacijos darbo santykių srityje atlikta 38 proc. tyrimų, 16 proc. tyrimų vykdyta dėl prekių ir paslaugų, 4 proc. - dėl švietimo įstaigų veiklos, dar 2 - dėl narystės įvairiose organizacijose.