Kad tėvai galėtų padiskutuoti ar ramiai pasiklausyti autoritetingų pranešėjų iš Ispanijos, Lenkijos, JAV, Lietuvos ir kitų šalių, pasirūpinta, kad jų vaikai smagiai ir prasmingai lestų laiką užsiėmimuose, o pavargę galėtų pailsėti specialiai tam skirtoje zonoje.

Išalkusius kvapais vilioja „Gailestingumo kavinė“ į kurią renginio dalyviai sunešė namie keptus pyragus. Nespėjusieji to padaryt už maistą ir gėrimus kviečiami aukoti pinigų šeimoms, kuriomis rūpinasi Vilniaus arkivyskupijos Carito Motinos ir vaiko globos namai.

Prasidėjus renginiui lankytojai apgulė Vilniaus arkivyskupijų, organizacijų, judėjimų, šeimos, jaunimo centrų, vienuolijų, judėjimų ir svipagalbos grupių, kurijos bei bažnytinio teismo stendus.

Kino salėje paaugliams ir jaunimui filmas „The human experience“ ir diskusija. Iki pat vakaro dalyviai asmeniškai gali pabendrauti su dvasininkais, ramiai atlikti išpažintį.

Galimybė atsikratyti stereotipų

Pristatydamas pirmą kartą Vilniaus arkivyskupijos rengiamą šeimos festivalį „Šeimadienis“, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas kvietė švęsti džiaugsmo šventę: „Visi esame šeimos nariai ir jei norime patirti šeimos džiaugsmą turime skirti tam laiko, atpažinti vienas kitą, dovanas, talentus, kuriuos turim“.

Šeimos metų baigiamajame renginyje arkivyskupas kvietė žmones į Bažnyčią pažvelgti kitaip, atsisakyti stereotipų, susiformavusių vaikystėje, susipažinti su tarnystėmis.

Iki vakaro truksiančio „Šeimadienio“ programos pabaigoje - šv. Mišios ir užsienio atlikėjų koncertas.

Kaip akcentavo arkivyskupas G. Grušas, „Litexpo“ galbūt patogesnė aplinka susitikti ir nesilankantiems Bažnyčioje: „Popiežius Pranciškus mus ragino „išeiti iš zakristijų“, parodyti, kuo Bažnyčia gyvena, kad Bažnyčia iš tikrųjų yra šeima“.