Tuo tikslu Lietuvos kariuomenės vadas generolas majoras Jonas Vytautas Žukas pakvietė Latvijos ir Estijos kariuomenių atstovus gruodį dalyvauti Lietuvos kariuomenės rengiamose valstybės ginkluotos gynybos pratybose „Gintarinė drąsa 2014“, kurių metu įvairių valstybės institucijų atstovai treniruosis vykdyti šalies ginkluotos gynybos planavimą.

Susitikime Latvijoje lapkričio 5-7 dienomis dalyvavo Estijos kariuomenės vadas generolas majoras Riho Terras, Latvijos kariuomenės vadas generolas leitenantas Raimondas Graubė ir Lietuvos kariuomenės vadas J. V. Žukas.

Susitikime buvo kalbama apie bendro Baltijos bataliono (BALTBAT) projekto, kuriam vadovauja Estija, statusą. Sutarta, kad šis trišalis batalionas, kurį sudarys daugiau nei tūkstantis karių, bus deklaruotas 2016 m. budėti NATO greito reagavimo pajėgose.

Taip pat kariuomenių vadai suderino NATO pratybų organizavimo Baltijos regione, Baltijos šalių karinių vienetų dalyvavimo NATO ir ES greito reagavimo pajėgose, trišalio bendradarbiavimo ir bendrų karinių pajėgumų vystymo klausimus, susipažino su Baltijos gynybos koledžo pasiekimais ir ateities planais vykdant karininkų rengimą Baltijos, NATO ir ES šalims bei šalims partnerėms.

Buvo aptarti ir šiuo metu vykdomi trišaliai bendradarbiavimo projektai: Baltijos karinės jūrų eskadros projektas BALTRON ir Baltijos valstybių oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemos projektas BALTNET.

Baltijos šalių kariuomenių vadai ir Latvijos gynybos ministras Raimondas Vėjuonis Adažių poligone stebėjo bendras Latvijos ir JAV karių pratybas „Atlantic Resolve“, kurių metu Latvijoje dislokuoti JAV 1 kavalerijos divizijos 1 brigados kariai atliko šaudymus su kovos tankais „Abrams“ M1.

Baltijos šalių kariuomenių vadų susitikimai rengiami du kartus per metus, kitais metais susitikimai planuojami Lietuvoje.