Kaip po šio susitikimo žurnalistams sakė prezidento atstovė spaudai, su Sąjūdžio iniciatyvinės grupės V.Adamkus kalbėjo apie pilietinės ir politinės brandos stoką, socialinio teisingumo ir solidarumo problemas.

Prezidentas paragino iniciatyvinės grupės narius, kurie prieš 17 metų savo veikla patvirtino esą neabejingi valstybės reikalams, aktyviau reikšti savo nuomonę, įsijungti į valstybės gyvenimą.

"Lietuvai reikalinga dvasinė revoliucija, kuri galėtų išjudinti visuomenę. Galbūt su iniciatyvinės grupės nariais mes rasime tą svertą, kuris privers žmones dar kartą susimastyti, pabusti ir pakilti", - sakė šalies vadovas.

Susitikime dalyvavęs buvęs iniciatyvinės grupės narys Zigmas Vaišvila pastebėjo, kad valstybė ir visuomenė "artėja prie tam tikros ribos, po kurios darosi nežinia tiek dėl valstybės likimo, tiek dėl tautos išlikimo".

Z.Vaišvilos teigimu, šalyje nėra valstybės raidos vizijos, o prezidento metiniame pranešime išsakytos oligarchinio valdymo tendencijos, Z.Vaišvilos nuomone, "pereina į korupcinį valdymą".

Kino režisierius Vytautas Žebriūnas sakė pastebintis pokyčių ne tik visuomenėje, bet ir tarp iniciatyvinės grupės narių.

"Netekome to aštrumo ir to konkretumo, kurį mes turėjome tuo pačiu svarbiausiu laiku", - sakė V.Žebriūnas.

Jis pridūrė norintis matyti "daugiau ryžto ir drąsos".

Be Z.Vaišvilos ir V.Žebriūno, susitikime dalyvavo aktorius Regimantas Adomaitis, rašytojas Virgilijus Čepaitis, architektas Algimantas Nasvytis ir kiti iniciatyvinės grupės nariai.

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio (LPS) iniciatyvinė grupė buvo įkurta 1988 metų birželio 3 dieną Vilniuje mokslinės ir kūrybinės inteligentijos susirinkime.

Grupę sudarė 35 nariai, dabar susibūrę į klubą, kuriam vadovauja filosofas Bronius Genzelis.