Kaip antradienį pranešė „Lietuvos ryto televizija“, forto teritorijoje rasti žmonių palaikai guli sukrauti trijuose maišuose. 2012-aisiais jie aptikti nusprendus sutvarkyti apleistą VII forto teritoriją. Kiti palaikai žemės paviršiuje pasirodė pavasarį išėjus įšalui.

VII forte rastus palaikus ištyrę medicinos ekspertai nustatė, kad žmonės buvo sušaudyti. Manoma, kad iš viso per masines žudynes VII forte galėjo būti nužudyta iki 5 tūkst. žydų. Jų palaidoti dažnai nesivarginta - nušovus kūnai tiesiog būdavo palikti gulėti žolėje.

Apie du metus maišuose laikomus kaulus sužinoję Kauno religinės žydų bendruomenės atstovai - šokiruoti. Pagal žydų religiją kitatikiai iš viso negali leistis prie žydų palaikų.

„Turėjo būti palikta, užkasta ir ta vieta aptverta arba kažkaip pažymėta, ir tada kviesti specialistus, kviesti ekspertus. Nesvarbu, kad yra žinoma, kad septintame forte buvo žudomi žydai, bet tai yra palaikai, tai yra visai kiti dalykai. Aš skaitau, kad tai yra mūsų tautos įžeidimas, kad taip yra padaryta“, - teigė Kauno žydų religinės bendruomenės vadovas Mauša Bairakas.

„Teoriškai buvo įmanoma padaryti tą patį, ką savo laiku bataliono kariai padarė - tai yra apsisukti ir nueiti į kitą vietą, bet tas palikimas reikštų tai, kad tiesiog tie kaulai gulėtų paviršiuje“, - sakė Kauno VII fortą valdančio Karo paveldo centro direktorius Vladimiras Orlovas.

Apie surinktus palaikus iš karto buvo pranešta Kultūros paveldo departamentui, Lietuvos žydų bendruomenei, savivaldybei. Valdininkai tuomet subūrė komisiją, bet ji susirinko vos du kartus ir jokio sprendimo nepriėmė.

Pasak Kauno žydų religinės bendruomenės atstovo, jau iškastų palaikų toje pačioje masinių žudynių vietoje užkasti nederėtų. Pasak jo, palaikų fragmentai jau seniausiai turėjo būti perlaidoti kapinėse.

Palaikų radimo vieta šiuo metu sutvarkyta, čia pastatytas paminklas.

Vykstant Antrajam pasauliniam karui naciai Lietuvoje, dažnai padedami vietos kolaborantų, išžudė 90 proc. iš maždaug 208 tūkst. Lietuvos žydų.