Kortelių skaitytuvą yra įdiegusi penkių šimtų metų jubiliejų mininti Bazilijonų ordinui priklausanti Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia, praneša LNK žinios.

Pasak Švč. Trejybės bažnyčios atstovų, pernai ir šiemet iš Kultūros paveldo departamento bažnyčios stogui remontuoti skirta 300 tūkst. litų, tačiau jam sutvarkyti esą reikia apie 600 tūkst. litų, o atkurti visą bažnyčios ansamblį kainuotų apie 12 mln. litų. Bažnyčioje pamaldos laikomos ukrainiečių kalba, tad vietos bendruomenė nedidelė. Todėl siekiant surinkti daugiau aukų tikintiesiems ir leista aukoti ir banko kortelėmis.

Pasak bažnyčios klebono, pradžioje susidomėjimo šia naujove nebuvo, tačiau dabar beveik pusė bažnyčiai skiriamų aukų paliekama būtent tokiu būdu. Dažniausios aukos - 10-20 litų, didžiausia - 100 litų.

Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius į šią iniciatyvą žiūri skeptiškai sakydamas, kad atsiskaitymas kortelėmis turi prasmę ten, kur parduodama religinė atributika ir literatūra.

Kortelių skaitytuvų neturi netgi Vilniaus arkikatedra bazilika, kuri yra viena lankomiausių vietų Lietuvoje.