Seimo narių Mišrios grupės atstovas Naglis Puteikis klausė, ar KT neturėjo rasti kito arbitro ir nebūti teisėju savo paties byloje bei kaip tai suderinama su skaidrumo principais, kuriuos turi ginti Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

R.K.Urbaitis atsakė, kad Konstitucinis Teismas gali nagrinėti visų teisės aktų atitikimą Konstitucijai.

„Kiekvienas teisės aktas gai būti skundžiamas Konstituciniam Teismui. Jei KT negalėtų nagrinėti kokio nors teisės akto, tai konstitucinė norma neveiktų. Vadinasi, nesant kitos institucijos, kuri galėtų spręsti, Konstitucinis Teismas privalo nagrinėti, nepriklausomai, ar tai liečia KT teisėjus, ar neliečia“, - sakė buvęs KT vadovas.

Konstitucinis Teismas pernai priėmė prieštaringai sutiktą nutarimą, kuriuo prieštaraujančiu Konstitucijai pripažino valstybės sektoriaus darbuotojų, taip pat ir teisėjų, algų neproporcingą mažinimą per ekonominę krizę.

Nuo praėjusio spalio daliai darbuotojų, tarp jų - teisėjams, sumažintas atlyginimas buvo atstatytas, taip pat Vyriausybė įpareigota parengti negauto atlyginimo kompensavimo tvarką.

Kalbėdamas apie darbą VTEK R.K.Urbaitis sakė, kad „VTEK įstatymas ir jo pagrindu sukurta komisija yra svarus įrankis Seimo rankose, siekiant užtikrinti Konstitucijoje nustatytą pagrindą, kad valstybinės įstaigos tarnauja žmogui“.

„Valstybės tarnyba turi būti skaidri, tai yra kova tiek su korupcija, tiek su visomis kitomis blogybėmis. Tai yra teisinis darbas šioje komisijoje, ir aš kaip turintis daugiametę patirtį teisinio darbo, manau, kad galėčiau panaudoti patyrimą dirbdamas šioje komisijoje“, - sakė kandidatas į VTEK.

Buvusį Konstitucinio Teismo pirmininką R.K.Urbaiti skirti VTEK nariu siūlo prezidentė Dalia Grybauskaitė vietoj kadenciją lapkritį baigiančios Elenos Vaitiekienės.

Pagal įstatymą, prezidentas, premjeras, Seimo pirmininkas, Teisėjų taryba ir Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas teikia po vieną kandidatą į VTEK narius, juos skiria Seimas.

R.K.Urbaitis pastaruosius devynerius metus buvo KT teisėjas, iš jų trejus – šio teismo pirmininkas. Jį KT vadovo pareigose liepą pakeitė Dainius Žalimas.

Pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymą, VTEK nariu gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį (ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį) ar jam prilygintą universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą.

VTEK prižiūri, kaip įgyvendinami Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas, Lobistinės veiklos įstatymas, tiria pranešimus, skundus ir prašymus dėl valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų galimo interesų konflikto, seka visuomenės informavimo priemonių skelbiamą informaciją apie valstybės politikų elgesį ir, jei yra pagrįstų duomenų, kad valstybės politikas padarė pažeidimą, perduoda šią informaciją ištirti atitinkamiems valstybės politikų elgesio kontrolės subjektams ir pan.