A. Svarinsko palaikai iš Šv. Ignoto bažnyčios palydėti į Vilniaus arkikatedrą baziliką.

S. Tamkevičius: monsinjoras už Dievą ir  Tėvynę galėjo ir leistis būti nukryžiuotas

Vilniaus arkikatedroje aukotose Šv. Mišiose Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius teigė, jog su A. Svarinsku užverčiame 70 metų Lietuvos istorijos lapą, kuriame monsinjoro vardas įrašytas aukso raidėmis.

„Juk skiriamasis krikščionio bruožas - kova už gėrį. Krikščionis kovoja už tiesą, už kelią, už gyvenimą, kol nepriklausomoje nuo melo ir neapykantos, nuo noro kitus engti ir išnaudoti Lietuvoje bus vertinamos tikrosios vertybės. Kas buvo monsinjoro Alfonso dvasinės stiprybės versmė? Prigimtas charakteris, užsigrūdinimas patiriamuose sunkumuose - galbūt. Menu, kai po arešto mane išvedė į kalėjimo kiemelį valandėlei pakvėpuoti grynu oru, girdžiu - už sienelės monsinjorą Alfonsą pusbalsiu kalbant rožinį. Štai kas buvo toji stiprybės versmė - gilus tikėjimas ir meilė tėvų žemei. Už Dievą ir Tėvynę jis galėjo ir leistis būti nukryžiuotas. Dėl to jis buvo ir liks kunigas legenda. Nedraugai niekins, bet artimai jį pažinojusieji žavėsis ir mokysis, kaip reikia sekti paskui Kristų“, - sakė S. Tamkevičius.

Pasak jo, meilė kartais reikalauja kieto tiesos žodžio, kuris atrodo sužeidžia, bet drauge ir gydo. To nevengė daryti ir monsinjoras A. Svarinskas.

„Ar galėjo monsinjoras džiaugtis tais, kurie nepadarė atgailos, neatsiprašė tautos už padarytus išdavystes, vėl pradėjo alkoholyje skandinti tautą ir krauti sau milijonus? Tylėjimas, siautėjant blogiui, gali būti didžiausia nemeilė, todėl monsinjoras Alfonsas netylėjo“, - kalbėjo S. Tamkevičius.

Anot jo, A. Svarinskas kovojo ne su asmenimis, bet su blogiu, kuris tūno tuose asmenyse. Arkivyskupo teigimu, monsinjoras niekada nesmerkė ruso ar kitokią orientaciją turinčio asmens, jis kovojo su komunistų neštomis blogybėmis, pasisakė prieš žmogaus prigimtį žeminančius dalykus. 

„Tai buvo nenuilstantis kovotojas su blogiu. Ir nereikia stebėtis, kad monsinjoras Alfonsas nenustojo iki mirties kalbėti apie kovą“, - sakė S. Tamkevičius.

Laidojamas Ukmergėje

Prieš 14 val. laidotuvių ceremonija išvyksta į Ukmergę, kur monsinjoras A. Svarinskas, jo paties prašymu, bus palaidotas Ukmergės partizanų kapinėse.

Velionis visą gyvenimą ištikimai tarnavo savo idealams – Tėvynei ir Dievui, nors ir ne kartą nukentėjo dėl savo įsitikinimų. Aktyvus Lietuvos neginkluotojo pasipriešinimo dalyvis, politinis kalinys, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys, monsinjoras A. Svarinskas mirė liepos 17 d., eidamas 90 metus.

Jis apdovanotas valstybiniais apdovanojimais: Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi, Lietuvos Nepriklausomybės medaliu ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.