Pasibaigus Lietuvos vyskupų konferencijos posėdžiui arkivyskupas Sigitas Tamkevičius socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo, jog vyskupai ilgai diskutavo, kaip patobulinti sužadėtinių rengimą santuokai ir kaip pagelbėti sutuoktiniams, kurių šeimos sudužo.

„Vyskupai sutarė, kad Bažnyčia turi rodyti gailestingumą ir tėviškai rūpintis, kad žmonės patyrę santuokoje nesėkmę nebūtų atstumiami, bet jaustų tikinčiųjų bendruomenės paramą“, - teigė Vyskupų konferencijos pirmininkas.

Lietuvos vyskupų konferencijos Šeimos tarybos pirmininko kardinolo Audrio Juozo Bačkio kvietimu, ganytojai svarstė pasiruošimo neeilinei Vyskupų Sinodo asamblėjai detales, dalijosi nuomonėmis apie šeimų padėtį Bažnyčioje ir visuomenėje, svarstė pastoracinio atsiliepimo į šeimų poreikius galimybes.

Išgyvendins rengimą santuokai „greituoju būdu“

DELFI domėjosi, kokie konkrečiai pokyčiai planuojami rengiant santuokai sužadėtinius. Vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus pavaduotojo, kunigo Dariaus Trijonio teigimu, ypatingo dėmesio reikia užsienyje gyvenantiems mūsų žmonėms, kurie nori priimti Santuokos sakramentą, bet ne visada turi galimybių jam tinkamai pasirengti.

„Vis daugiau mūsų tautiečių emigruoja, laikinai ar visam laikui įsikuria užsienyje, bet nebūtinai integruojasi į vietines Bažnyčios bendruomenes, į kunigą kreipiasi prireikus krikšto ar santuokos. Todėl buvo svarstomos galimybės, kaip tokiems žmonėms padėti neatitrūkti nuo Bažnyčios, sakramentus priimti neformaliai. Kai kuriose užsienio lietuvių bendruomenėse naudojami vaizdo įrašai su paskaitų kursais, kuriuos sužadėtiniai prieš susitikdami su kunigu peržiūri individualiai. Išbandytas nuotolinis rengimo santuokai būdas“, - vardijo LVK atstovas.

Kalbėta ir apie būtinybę suvienodinti kursų skaičių, nes miestuose, kur aktyvūs šeimos centrai ar parapijos, kur nestinga pajėgų, sužadėtiniai gali labai daug sužinoti, o kitur jiems skiriama kelis kartus mažiau dėmesio ir laiko, bažnytinei santuokai parengiant „greituoju būdu“.

„Taip pat svarbu užsiėmimus diferencijuoti – vienus skirti nutolusiems nuo bažnyčios, kitus – bendruomenių nariams, kurie sekmadieniais ateina į Šventąsias Mišias, kad ir jie galėtų gauti daugiau dvasinės naudos“, - sakė Vyskupų Konferencijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas.

Pasak kun. D. Trijonio, vyskupai taip pat atkreipė dėmesį į kunigų formaciją, kad dvasininkai „nežiūrėtų į žmones funkcionieriaus žvilgsniu, bet būtų pasirengę jiems padėti suprasti sakramentų prasmę ir reikšmę jų gyvenimuose, kad šeimas sukūrę ar jose krizes išgyvenantys žmonės gautų dvasinę naudą ir pajustų Bažnyčios rūpestį“.

Sinodas spręs išsiskyrusiųjų problemas

Paklaustas apie aktualiausias išsiskyrusiųjų problemas, kun. D. Trijonis visų pirma minėjo teisingos formacijos ir informacijos trūkumą: „Išgyvendami sudėtingą situaciją šeimoje, žmonės neretai kaltina Bažnyčią, kuri, pasak jų, (pakartotinai susituokusiems – DELFI) kaprizingai neleidžia priimti sakramentų. Atsiranda Bažnyčios kaltinimo mentalitetas“.

LVK atstovo nuomone, svarbiausia, kad žmonės tokioje situacijoje nekaltintų Bažnyčios, kuri kaip motina neturi jokio tikslo jų pasmerkti ar nubausti. „Tik svarbu, kad žmonės suvoktų situaciją ir savo galimybes joje. Bažnyčios noras būti gailestinga, bet ir teisinga. Rudenį Sinodas nagrinės tuos klausimus ir matysime tolesnius sprendimus“, - sakė kun. D. Trijoinis.

Keliami klausimai Vatikane

Kaip rašoma Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriato pranešime, vyskupai nuodugniai svarstė Sinodo parengiamosios komisijos paskelbtą dokumentą, kuriuo vadovaudamasi dirbs spalio mėnesį įvyksianti neeilinė Sinodo asamblėja. Posėdžio dalyviai pabrėžė būtinybę stiprinti ryšį tarp tikėjimo ir Santuokos sakramento, taip pat tarp evangelizacijos ir ruošimo bažnytinei santuokai.

Vyskupų nuomone, šiandien neužtenka paruošti jaunuolius santuokai, reikia juos lydėti ir sukūrus šeimą.

Akcentuota didelė pastoracinio šeimų ir šeimų bendruomenių palydėjimo svarba, taip pat jautri, neformali pagalba sunkias šeimynines situacijas išgyvenančioms poroms.

Pasigedo visuomenės palaikymo

Kaune vykusį Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinį posėdį pradėjęs naujasis apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivyskupas Pedro López Quintana pasidžiaugė Lietuvoje išsaugotu liaudies pamaldumu ir kvietė jį saugoti bei puoselėti.

Kalbėdamas apie šeimas arkivyskupas pabrėžė, kad svarbu joms padėti suvokti tikėjimo aspektą ir neapsiriboti vien socialine problematika. Šeimos, anot Apaštalinio Nuncijaus, nesulaukia pakankamai dėmesio iš visuomenės.

Vyskupas K. Kėvalas atstovaus Lietuvai socialinių komunikacijų susitikime

Kaip praneša Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas, ganytojai nusprendė deleguoti vysk. K. Kėvalą į CCEE socialinių komunikacijų susitikimą, kuris vyks lapkričio 3-5 d. Atėnuose.

Plenariniame posėdyje taip pat patenkintas Lietuvos Policijos kapeliono prašymas esant teritoriniam neatitikimui tarp policijos apskričių bei vyskupijų ribų leisti policijos kapelionams lankyti visus apskrities, kurioje jie yra įdarbinti, policijos komisariatus. Policijos kapelionai tokiu atveju įpareigoti šį klausimą derinti su savo ordinarais.

LVK posėdžio dalyviai patvirtino III Valandų liturgijos tomo bei Šventimų apeigyno vertimus ir sudarymą. Šios liturginės knygos bus siunčiamos į Romą galutiniam aprobavimui.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis numatomas spalio 28-30 d. Vilniuje.