„Mes irgi norėjome susituokti ne bažnyčioje, o kokioje nors gražioje vietoje, tačiau kunigas atsisakė tai daryti. Neva, santuoką galima laiminti tik bažnyčioje. Kodėl tada garsenybėms tai negalioja?“ - klausė DELFI skaitytoja.

Kunigo Ričardo Doveikos teigimu, tokių pageidavimų jo praktikoje nėra buvę. „Sužadėtiniai žino Bažnyčios tvarką ir manęs nėra prašę sutuokti ne bažnyčioje“, - DELFI sakė dvasininkas, paaiškinimo nukreipdamas į Lietuvos vyskupų konferenciją.

Lietuvos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus, kunigo Kęstučio Smilgevičiaus teigimu, bažnytinė santuoka privalo būti sudaroma prie altoriaus.

„Bažnyčios tvarka tokia, kad santuokos laiminamos tik bažnyčioje. Tai – tikėjimo aktas. Tikėjime žmonės susijungia ir tam išimčių nėra. Jeigu norima tik gražios vietos, gal geriau pasirinkti kažkokią kitą (santuokos – DELFI) formą“, - sakė kunigas K. Smilgevičius.

Kodėl garsaus krepšininko atveju buvo padaryta išimtis, dvasininkas nekomentavo: „Panašių dalykų nesu nei matęs, nei girdėjęs“.

Santuoka gali būti negaliojanti

Tarp žmonių kalbama, kad santuokas ne bažnyčioje gali laiminti tik tam tikri kunigai, tik tam tikrais atvejais. Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius patikslino, kad santuokas visada laimina klebonas arba kunigas, kuriam klebonas tai deleguoja.

„Kunigas, kuris laimina santuoką, turi turėti jurisdikciją – teisę palaiminti tą santuoką, antraip ji yra negaliojanti“, - sakė dvasininkas, neturintis informacijos, kaip buvo krepšininko L. Kleizos atveju. „Gal daugiau galėtų pasakyti tas kunigas, kuris laimino“, - sakė Lietuvos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius.

Kaip DELFI Pramogoms sakė Kleizų vestuvių planuotoja Laura Vagonė, kunigas, dalyvavęs iškilmėse Šešuolėlių dvare, yra Kleizų šeimos draugas, atvykęs į šventę, kaip svečias.

„Santuokos sakramentas porai nebuvo suteiktas“, - sakė vestuvių organizatorė, pridurdama, kad kunigas
„tik palaimino“.

Dvasininkas į šventę atėjo su stula – ant kaklo kabinama juosta, naudojama bažnytinių apeigų metu. Stula – ženklas, kad ją dėvintis žmogus turi teisę teikti sakramentus.

Galima ir pievelėje susituokti

„Žinoma galima ir pievelėje susituokti, tik nei Dievo neapgausi, anei savęs. Nebeliko pagarbos santuokai, pagarbos bažnyčiai. Viską galima nusipirkti,bet va prieš Dievą tai nieko nepapirksi“, - taip situaciją mato vienas iš DELFI komentatorių.

Jo oponento teigimu, Dievas yra visur.

Komentuodamas svarstymus, už kokius nuopelnus vyskupas davė leidimą kunigui sutuokti L. Kleizą ne bažnyčioje, vienas iš komentatorių teigė: „Tokio leidimo nereikia“.

Dar kelios nuomonės šiuo klausimu: „Kunigams netinka lakstyti pakrūmėmis ir kiekvienų „užsimanėlių“ tuoktis užgaidas pildyti, tam yra Bažnyčios šventovė!!!! Lietuviai mėgsta pamėgdžioti, prisižiūrėję kino filmų, muilo operų, tai ir tuokiasi kur sugalvoję, o kunigai (kai kurie) laksto jiems iš paskos. Kažin, ar tam pritaria Bažnytinis statutas?“.

„Nuo kada bažnytinės santuokos teikiamos dvaruose? Matyt, sakralumas ir šventumas nuperkamas“.

„Įdomu, kiek kunigėliui sumokėjo, kad tas pats atvyko. Jų valdžia turėtų drausti tokius išsidirbinėjimus. Sugrįžta laikai, kai kunigai aplink dvarponius laksto“.

„Na, atleiskit, bet nesuprantu aš Švenčiausiojo sakramento priėmimo soduose, kiemuose, pievose ar pan. Tam yra bažnyčia, kurios kiekviena detalė tik papildo, sustiprina tą šventę ir svarbumą.

„Tai kuris iš jų - jaunikis ar jaunoji - mirtinai serga? Santuoka ne bažnyčioje laiminama tik vienam iš besituokiančiųjų ar abiems sergant mirtina liga ir esant jau beviltiškoje būklėje. Ar jau kunigai kai kurie pasidarė lyg ir prekiautojais Dievu?“

„Bet tikrai... Santuoką, matyt, galima palaiminti ir dvare, ir kur tik nori. Į bažnyčią žmonės bijo eiti? Užsitrauksite Dievo rūstybę, mielieji“.

Kaip rašė DELFI, šeštadienį Šešuolėlių dvare, Širvintų rajone, uždaros ceremonijos metu santuokos sakramentą priėmė 29-erių krepšininkas L. Kleiza ir jo išrinktoji A. Kleizienė.

Pora civilinę santuoką įregistravo dar sausio mėnesį – A. Karalevičiūtė priėmė vyro pavardę ir tapo A. Kleiziene. Jaunavedžiai nusprendė nevykti į bažnyčią, kunigas atvyko į dvarą.