Antradienį vyks KOP vado pasikeitimo ceremonija.

46-erių A.Navickas Karinių oro pajėgų štabo viršininko pareigas ėjo nuo 2013 rugpjūčio. Anksčiau jis yra buvęs Lietuvos karinio atstovo prie NATO ir ES pavaduotoju (2010-2013 metais), 1997-2010 metais ėjo įvairias vadovaujančias pareigas KOP, 1995-1996 metais dirbo KOP Pirmosios aviacijos bazės Transporto eskadrilės lakūnu.

E.Mažeikis vadovauti Briuselyje veikiančiam NATO standartizacijos biurui paskirtas nuo liepos.

NATO standartizacijos agentūra nustato NATO standartų rengimo procedūras, organizuoja įvairių darbo grupių posėdžius, prižiūri informacines sistemas, bendradarbiauja su civilinėmis standartizacijos institucijomis.