Kaip skelbiama Vilniaus arkivyskupijos kurijos interneto svetainėje, kunigas Ričardas Doveika atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčios rektoriaus pareigų ir skiriamas klebonu į Vilniaus Šv. Juozapo parapiją Pilaitėje.

Iš Vilniaus arkikatedros (šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo parapijos) administratoriaus pareigų atleidžiamas monsinjoras Robertas Šalaševičius liks eiti arkivyskupijos kanclerio pareigas.

Arkikatedros adminsitratoriumi paskirtas kunigas Virginijus Česnulevičius, kuris iki šiol dirbo klebonu Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijoje.

Šis dvasininkas pakeis ir Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje rektoriaus pareigas ėjusį kunigą R. Doveiką. Taip pat yra paskirtas naujai įsteigto Vilniaus I dekanato dekanu.

Dar trys nauji dekanatai ir jų vadovai

Naujai įsteigto Vilniaus II dekanato dekano pareigos patikėtos kun. Valdui Girdžiušui, kuris atleidžiamas iš Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės) parapijos klebono pareigų ir skiriamas klebonu į Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapiją.

Taip pat naujai įsteigto Naujosios Vilnios dekanato dekanu paskirtas monsinjoras Wojciech Gorlicki.

Dar vieno naujai įsteigto Vilniaus Kalvarijų dekanato dekano pareigos patikėtos kunigui Ruslanui Vilkel. Atleistas iš Vilniaus Kristaus Karaliaus ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės (Pavilnio) parapijos administratoriaus pareigų, šis dvasininkas taip pat skiriamas klebonu į Vilniaus (Kalvarijų) Šv. Kryžiaus Atradimo parapiją.

Šalčininkų dekanato dekano pareigas esi monsinjoras Vaclavas Volodkovič. Atleistas iš Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos propedeutinio kurso vadovo pareigų, monsinjoras skiriamas klebonu į Šalčininkų Šv. apaštalo Petro parapiją.

Kun. M. Čeponį siunčia į Švenčionis

Iš Vilniaus Šv. Mikalojaus parapijos klebono pareigų atleistą kunigą Medardą Čeponį nutarta skirti į Švenčionių Visų Šventųjų, Strūnaičio Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Reškutėnų Šv. Izidoriaus parapijas klebonu. Šis dvasininkas vadovaus ir Švenčionių dekanatui.

Vilniaus Šv. Mikalojaus parapijos kelbono pareigas eis kunigas Aušvydas Belickas, kuris iki šiol tarnavo vikaru Vilniaus Šv. Teresės parapijoje.

Ignalinos dekanato dekanu paskirtas kunigas Vidas Smagurauskas. Atleistas iš Švenčionių Visų Šventųjų parapijos bei Reškutėnų Šv. Izidoriaus parapijų klebono pareigų, dvasininkas skiriamas klebonu į Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapiją.

Pasikeitimai Pal. J. Matulaičio parapijoje

Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio parapijos administratoriumi dirbęs kunigas Gintaras Černius išvyks darbuotis į Linkmenų Švč. Trejybės, Kazitiškio šv. vysk. Stanislovo, Palūšės Šv. Juozapo parapijas.

Diakonas Daniel Narkun - skiriamas į Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapiją diakono tarnystei.

Kunigas Jonas Naujokaitis atleidžiamas iš Švenčionių Visų Šventųjų parapijos vikaro pareigų ir skiriamas vikaru į Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapiją. Čia vikaru tarnavusį kunigą Mozę Mitkevičių arkivyskupija išsiunčia studijuoti.