Tarnyba buvo gavusi Lietuvos radijo ir televizijos komisijos prašymus įvertinti, ar programose „Laikas“ („PBK Lithuania“, kovo 1-osios laida) ir „Savaitės žinios“ („RTR Planeta“, kovo 2-osios laida) bei dokumentiniame filme „Pasmerktieji. Spąstai grupei „Alfa“ („NTV Mir“, transliuota kovo 10-ąją) nebuvo paskleista Visuomenės informavimo įstatymo draudžiama skelbti informacija.

Visos trys laidos įvertintos kaip pažeidžiančios Visuomenės informavimo įstatymą, praneša Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.

Atlikus vertinimus konstatuota, kad filme „Pasmerktieji. Spąstai grupei „Alfa“ paskelbta informacija atitinka Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, 19 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir 2 dalyje nustatytus kriterijus, todėl yra draudžiama skelbti.

Minimi straipsniai numato, kad viešoji informacija visuomenės informavimo priemonėse turi būti pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai; tokia informacija, kuria kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėtis, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, yra neskelbtina.

Įvertinus programoje „Laikas“ paskelbtą informaciją konstatuota, kad joje paskelbta informacija yra propagandinė, sąmoningai klaidinanti, t.y. dezinformacija, todėl yra neskelbtina.

Taip pat nustatyta, kad programoje „Savaitės žinios“ paskelbta informacija yra šališka, propagandinė, sąmoningai klaidinanti, be to, kursto nesantaiką ir karines nuotaikas.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija dėl kanalo „NTV mir Lithuania“ stabdymo anksčiau kreipėsi į teismą. Vilniaus apygardos administracinis teismas kovo pabaigoje kanalo transliacijas apribojo trims mėnesiams. Anot teismo, laidoje paskleista melaginga informacija, menkinamas sovietų agresijos faktas, tyčiojamasi iš Lietuvos žmonių ir niekinamas kovotojų už Lietuvos laisvę atminimas.