„Netekome vieno iškiliausių Lietuvos menininkų, garsios lietuviškosios vitražo mokyklos kūrėjo profesoriaus Kazio Morkūno. Kazys Morkūnas buvo puikus pedagogas, išugdęs ištisą Lietuvos vitražistų kartą, išgarsinęs lietuvių tautinį meną to už šalies ribų.

Nuoširdžiai užjaučiu dėl skaudžios netekties profesoriaus artimuosius, kolegas, Lietuvos kultūros bendruomenę“, – sakoma premjero užuojautoje.

Reikšdama gilią užuojautą dėl vitražo meistro K. Morkūno mirties, L. Graužinienė linki stiprybės jo artimiems žmonėms, draugams, bendražygiams.

„K. Morkūnas – žinomas dailininkas, vitražistas, kurio darbai pasižymėjo ryškiai perteiktomis idėjomis ir išskirtinėmis kompozicijomis. Didžiuojamės turėdami šio autoriaus vieną iš didžiausių vitražų Lietuvoje – vitražą „Šventė“, kuris puošia centrinius Seimo rūmus. Tegul brangus prisiminimas lieka kiekvienam, pažinojusiam šį Lietuvai nusipelniusį menininką“, – teigia Seimo pirmininkė.