Pasak ministro, BPC veiksmai esą galėjo sutrukdyti laiku įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą, susijusį su greitosios medicinos automobilių parko atnaujinimu.

„Dėl galimų BPC specialistų veiksmų Sveikatos apsaugos ministerija patyrė didelę – beveik 2,3 mln. litų – žalą“, - penktadienį išplatintame pranešime nurodo ministerija.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) aiškina, kad jai 2007 metais spendžiant dėl Greitosios medicinos pagalbos (GMP) įrangos įsigijimo BPC deleguotas ekspertas parengė ir tikslino reikalingos įsigyti GMP įrangos techninę specifikaciją ir programinės įrangos reikalavimus, dalyvavo jos pirkimuose ir teigiamai įvertino du GMP įrangos pirkimus.

„Tačiau pradėjus diegti Europos Sąjungos lėšomis įsigytą GMP įrangą, kilo problemos. Sveikatos apsaugos ministerija 2010 m. balandžio mėnesį apie tai informavo BPC ir paprašė pateikti papildomas rekomendacijas kilusioms problemoms spręsti. Tačiau BPC tai daryti oficialiai atsisakė“, - tvirtina ministerija.

Ji pažymi, kad minėta greitosios medicinos pagalbos automobilių kompiuterių ir GPS (buvimo vietos nustatymo) bei programinė įranga dėl savo nesuderinamumo su projekto lėšomis įsigytais GMP automobiliais bei dėl to, kad laiku nebuvo įdiegta BPC kuriama bendra sistema, turėjo būti iškomplektuota ir perduota kitoms GMP stotims.

Savo ruožtu Valstybės kontrolė su Centrine projektų valdymo agentūra nustatė projekto įgyvendinimo pažeidimą ir įpareigojo SAM grąžinti 2 mln. 299 tūkst. 500 litų.