Istorijai patekus į žiniasklaidą, B. Bradauskas liejo pyktį ant politinių oponentų. Nuo grasinimų teismais ir psichiatrine ligonine iki pasiūlymo kitam Seimo nariui pabūti medžioklinio šautuvo taikiklyje.

Paslaptinga istorija iš Tauragės

Apie neįvardinto Seimo nario medžioklę Tauragės apylinkėse ketvirtadienį, per Vyriausybės valandą Seime, užsiminė konservatorius Jurgis Razma.

„Ar jums žinoma apie vieno Seimo nario medžioklę spalio mėnesį Tauragės komerciniuose medžioklės plotuose, nušautą elnią ir nesumokėtus apie 15 tūkst. litų? Ir ko buvo imtasi norint, kad ta istorija neiškiltų į viešumą?“ - kreipdamasis į aplinkos ministrą Valentiną Mazuronį sakė J. Razma.

V. Mazuronis patikino nebuvęs informuotas apie tokį incidentą. Sykiu ministras pažadėjo, kad jeigu ši informacija pasitvirtins, Seimo narys bus nubaustas. Seimo medžiotojo pavardės J. Razma viešai pasakyti nepanoro.

Bene garsiausias Seimo medžiotojas B. Bradauskas žurnalistams patvirtino maždaug tuo metu, kurį mini J. Razma, medžiojęs Tauragės apylinkėse.

„Kur važiuoju – ten viską sumoku. O Tauragėje medžiojau, bet ten medžiojau aš klube, privačiuose plotuose“, - kalbėjo socdemas.

Koks tai klubas – pašnekovas neįvardijo.

„Kad aš žinočiau, koks ten klubas. Atvažiavęs gi neklausi. Mane ten bendrapartietis pakvietė. Aš ten, duok Dieve, atsilyginau kiek reikia“, - sakė B. Bradauskas.

Partiečio, kurio kvietimu medžiojo Tauragės miškuose, politikas nepanoro įvardinti. „Negaliu be jo sutikimo skelbti jo pavardės. Bet jis to klubo narys“, - teigė B. Bradauskas.

Politikas pripažino, kad šios medžioklės metu iš tiesų buvo sumedžiotas elnias, tačiau jokių 15 tūkst. Lt mokėti esą nereikėjo.

„Aš nieko nesumedžiojau ten absoliučiai. Tik pasėdėjau, pasigrožėjau gamta ir viskas. Buvo (elnias sumedžiotas – DELFI). Kaip klubas nustato. Jeigu klubas nustato, kad reikia mokėti, tai moka. Jeigu klubas kviečia svečius ir nesako apie mokestį jokį – tai nereikia mokėti. Klubas pats sprendžia. Kiek aš atsimenu, prieš medžioklę buvo pasakyta, ką galima šauti. Bet nebuvo pasakyta, kad tai bus mokama“, - medžioklės subtilybes dėstė B. Bradauskas.

Pasak jo, tokiomis aplinkybėmis nušovus elnią valstybei nieko mokėti nereikia.

„Ne. Valstybei nieko nereikia mokėti tokiu atveju. Klubas moka už leidimą ir klubas savo nuožiūra arba kviečia svečius, arba nekviečia. Arba patys medžioja, arba nemedžioja. Komerciniuose plotuose – tai taip, reikia mokėti. Čia be jokių kalbų – kai važiuojame į komercinius plotus, tai mes net neklausiam. Žinome, kad reikia mokėti. O ten buvo klubo (medžioklės plotas – DELFI). O kokio klubo – aš net neklausiau“, - aiškino B. Bradauskas.

Ministras V. Mazuronis žurnalistams pažadėjo išsiaiškinti aplinkybes ir nustatyti, ar Tauragėje padaryti kokie nors nusižengimai.

Medžiojo su generaliniu urėdu

B. Bradauskas Tauragėje medžiojo kaip medžiotojų klubo „Sakalas“ svečias. Tai DELFI patvirtino klubo pirmininkas Jurgis Maroščikas. Pasak jo, tądien B. Bradauskas nebuvo vienintelis klubo svečias – kartu medžiojo ir generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas. Jis ir nušovė J. Razmos minėtą elnią.

„Medžioklėje buvo nušautas elnias ir briedis. Elnią nušovė B. Sakalauskas. Medžioklė vyko spalio 5 ar spalio 10 d.“, - kalbėjo J. Maroščikas.

Pasak jo, apie jokią 15 tūkst. Lt sumą negali būti kalbos – mat būrelis leidimą medžioklei turi, o B. Sakalauskas už nušautą elnią tvarkingai susimokėjo.

„Pagal visas mūsų klubo taisykles, svečiai gali medžioti tik valdybai leidus. Valdyba savaitė ar dvi savaitės prieš tą medžioklę priėmė sprendimą leisti pamedžioti mūsų medžiotojų karaliui B. Bradauskui su atvyksiančiais draugais, - tęsė J. Maroščkas. - Mūsų klube tokie nuostatai. (150 Lt už elnią privalo įnešti, o už briedį – 200 Lt. Abiem atvejais pinigai sumokėti.“

Anot klubo vadovo, nieko neteisėto neįvyko. Esą galima apgailestauti nebent dėl to, kad B. Bradauskas nieko nesumedžiojo.

J. Razmai pasiūlė psichiatrų paslaugas

Paaiškėjus visoms šioms aplinkybėms, B. Bradauskas Seimo posėdžio metu pareikalavo viešo J. Razmos atsiprašymo. Sykiu jis konservatoriui pasiūlė gydytis psichiką.

„Elnio patino nesu nušovęs septynerius ar daugiau metų. Niekada nemedžiojau Tauragės komerciniuose plotuose ir niekam nesu skolingas. Geranoriškai kreipiuosi. Jurgi, arba eik, atsiprašyk ir čia paneik savo žodžius, arba susidursim teisme. Šį kartą aš pačiam nedovanosiu. Jeigu pats esi nepakaltinamas, tai turi būti priverstinai gydomas“, - piktinosi B. Bradauskas.

J. Razma gynėsi, esą jis tiesiog uždavė klausimą ministrui, o už klausimų kėlimą persekiojamas būti negali. Atsiprašyti B. Bradausko jis nepanoro.

E. Masiuliui pasiūlė būti taikiniu

Čia įsiterpė liberalų lyderis Eligijus Masiulis. „Su dideliu nerimu turiu konstatuoti, kad ponas B. Bradauskas, būdamas visų Lietuvos medžiotojų vadu, jau 7 metus nepataiko į elnią“, - šmaikštavo E. Masiulis.

Jam B. Bradauskas taip pat neliko skolingas. „Tauragėje nesu nei patino, nei patelės (nušovęs – DELFI). Aš apskritai sakau, kad elnio patino bet kur Lietuvoje nesu nušovęs septynerius ar daugiau metų. O ponas E. Masiuli, turėk omeny. Atsistok, kaip nors pataikysiu“, - rėžė B. Bradauskas.