Antradienį už tokį Seimo Pirmininko pavaduotojo, Laisvės premijų komisijos pirmininko Petro Auštrevičiaus pateiktą nutarimą balsavo 52 Seimo nariai, balsavusiųjų prieš ir susilaikiusiųjų nebuvo.

2013 metų Laisvės premiją arkivyskupui planuojama įteikti Laisvės gynėjų dieną - 2014 m. sausio 13-ąją.

Šią kandidatūrą Seimui pasiūlė Laisvės premijų komisija, atsižvelgdama į gautus valstybės institucijų, visuomenės organizacijų ir asociacijų, akademinės bendruomenės, bendruomenių, fizinių asmenų teikimus.

2011 m. rugsėjo 15 d. Laisvės premijos įstatymu įsteigta Laisvės premija siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.

Laisvės premija kiekvienais metais įteikiama Laisvės gynėjų dieną - Sausio 13-ąją. Pirmąją - 2011-ųjų - premiją gavo Rusijos kovotojas už laisvę, žmogaus teises ir demokratiją Sergejus Kovaliovas, antroji - 2012-ųjų metų laisvės premija buvo skirta Lietuvos laisvės lygos įkūrėjui, "45-ių pabaltijiečių memorandumo" iniciatoriui, politiniam kaliniui Antanui Terleckui.