Paanalizavus ministrų kabineto pateiktas pajamų ir turto deklaracijas, matyti, kad keturių ministrų šeimos be jokių paskolų valdo didesnį nei milijono litų turtą, du ministrai yra pasiskolinę po daugiau nei 700 tūkst. Lt.

Kultūros ministras Šarūnas Birutis iš kitų savo kolegų taip pat išsiskiria ir suteiktos paskolos dydžiu. Ministras deklaracijoje nurodo suteikęs 3,3 mln. Lt paskolą. Taip pat jis deklaravo turįs turto už 1,7 mln. Lt. ir 618 tūkst. Lt piniginių lėšų. Ministro sutuoktinės turimas turtas – 1,3 mln. Lt, piniginių lėšų suma – 328 tūkst. Lt. Taigi šeima bendrai valdo beveik 4 mln. Lt.

Per metus Š. Biručio deklaracijoje pasikeitė tik turimų piniginių lėšų skaičius. 2012 m. duomenimis, jis turėjo 740 tūkst. Lt piniginių lėšų. Tuo metu jo sutuoktinės deklaracijoje per metus įvyko daugiau pasikeitimų. Ji turėjo 427,9 tūkst. Lt turto, 350 tūkst. Lt piniginių lėšų ir buvo suteikusi 625 tūkst. Lt paskolų.

Taigi per metus jos turtas išaugo apie 900 tūkst. Lt, didžiąją dalį, sudaro greičiausiai susigrąžinta paskola, tačiau įvertinus ir tai, ji praturtėjo daugiau nei 200 tūkst. Lt.

Pagal Š. Biručio Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai pateiktą deklaraciją, jo sutuoktinė dirba notare.

Valdo milijoninį turtą

Tikrais milijonieriais galima vadinti vidaus reikalų, teisingumo, krašto apsaugos ir energetikos ministrų šeimas. Jų valdomas turtas be jokių paskolų viršija milijoną litų.

Deklaracijos duomenimis, vidaus reikalų ministras Dailis Alfonas Barakauskas turi 467,34 tūkst. Lt privalomai deklaruoti turto ir 216,160 tūkst. Lt piniginių lėšų. Ministras nurodė niekam nei skolinęs, nei pasiskolinęs pinigų. Prieš metus jis turėjo tiek pat turto, tačiau mažiau piniginių lėšų – 176 tūkst. Lt.

Ministro sutuoktinė Violeta turi 566,5 tūkst. Lt privalomai deklaruoti turto ir 182,943 tūkst. Lt piniginių lėšų. Taigi kartu sudėjus abu sutuoktiniai turi maždaug milijono vertės turto ir beveik 400 tūkst. Lt piniginių lėšų.

Taigi bendrai sutuoktiniai valdo daugiau nei 1,4 mln. Lt vertės turtą.

„Valstybės žinių“ duomenimis, teisingumo ministras Juozas Bernatonis turi 672,518 tūkst. Lt privalomai deklaruojamo turto ir 248,167 tūkst. Lt piniginių lėšų. Jokių paskolų ministras nurodė neturįs. Jo sutuoktinės deklaruotas turtas – 670,518 tūkst. Lt, o piniginės lėšos – 2,7 tūkst. Lt. Bendras deklaruotas šeimos turtas – beveik 1,6 mln. Lt.

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas turi 561,674 tūkst. Lt turto ir 79,293 tūkst. piniginių lėšų. Jo sutuoktinė Aurelija deklaravo 545,260 tūkst. Lt turto, 103,809 tūkst. Lt piniginių lėšų ir 55,107 tūkst. Lt paskolų. Bendras šeimos valdomas turtas viršija 1,1 mln. Lt.

J. Oleko valdomas turtas per metus kiek padidėjo. Prieš metus jis turėjo 522,7 tūkst. Lt turto ir 41,7 tūkst. Lt piniginių lėšų.

Turi didžiules paskolas

Du šios Vyriausybės ministrai yra paėmę didesnes nei 700 tūkst. Lt paskolas.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius nurodė turįs 1,02 mln. Lt privalomai deklaruoti turimo turto, 54,1 tūkst. Lt piniginių lėšų ir kiek daugiau nei 709 tūkst. Lt paskolų. Jo sutuoktinės Danguolės deklaracijose nurodomi nuliai.

Energetikos ministras Jaroslavas Neverovičius turi turto už daugiau nei 721,9 tūkst. Lt, 259,496 tūkst. Lt piniginių lėšų ir 774,3 tūkst. Lt paskolų. Jo antroji pusė Česlava turi turto už daugiau nei 1,6 mln. Lt, 10,2 tūkst. piniginių lėšų ir 155,2 tūkst. Lt paskolų.

Taigi bendras šeimos turtas siekia milijoną litų.

Turto ir pajamų deklaracijoje nurodoma, kad sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas Andriukaitis turi 629,093 tūkst. Lt privalomai deklaruojamo turto, 6,7 tūkst. Lt piniginių lėšų. Ministras yra paskolinęs 515,89 tūkst. Lt, o pasiskolinęs – 572,86 tūkst. Lt. Tuo metu jo sutuoktinės deklaracijos eilutėse nurodomi nuliai. Įvertinus jo paskolintus pinigus, ministras yra taip pat milijonierius.

Palyginti su praėjusių metų duomenimis, V. P. Andriukaičio deklaracijoje pasikeitė turimų piniginių lėšų suma ir paskolos dydis. Prieš metus piniginių lėšų suma buvo keliskart didesnė – 23,917 tūkst. Lt ir turėjo 30 tūkst. Lt mažiau paskolų.

Premjeras – ne milijonierius

Premjeras A. Butkevičius praėjusių metų pabaigoje deklaravo privalomo registruoti turto už beveik 333,23 tūkst. Lt ir 277,56 tūkst. Lt santaupų. Dar 311,4 tūkst. Lt – gautos ir negrąžintos paskolos. Premjero žmona Janina Butkevičienė deklaravo privalomo registruoti turto už 281,23 tūkst. Lt, santaupų – už 82,07 tūkst. Lt. Iš viso Butkevičių turtas vertas 974 tūkst. Lt. Tiesa, neatėmus grąžintinos 311 tūkst. Lt paskolos.

Pernai A. Butkevičius turėjo daugiau kaip pusę milijono litų piniginių lėšų, o privalomas registruoti premjero turtas tebuvo vertas 52 tūkst. Lt. Premjero negrąžintų paskolų suma sudarė 148,45 tūkst. Lt. J. Butkevičienės santaupos prieš metus buvo vertos 72 tūkst. Lt.
Per metus Butkevičių privalomo registruoti turto vertė išaugo maždaug 562 tūkst. Lt. Piniginės lėšos per atitinkamą laikotarpį sumenko beveik 458 tūkst. Lt. Gautų ir negrąžintų paskolų suma išaugo daugiau nei dvigubai.

Finansų ministras – tarp turinčių kukliausią turtą

Ūkio ministras Evaldas Gustas nurodė turįs 197,141 tūkst. Lt privalomo deklaruoti turto, 106,791 tūkst. piniginių lėšų ir 294,311 tūkst. Lt paskolų. Jo sutuoktinės Rolandos turto vertė – 126 tūkst. Lt, piniginių lėšų suma – 32,2 tūkst. Lt.

Finansų ministras Rimantas Šadžius turi turto už 125,057 tūkst. Lt ir 44,292 tūkst. Lt piniginių lėšų. Jo sutuoktinė Dalia – 101,130 tūkst. Lt turto ir 58,133 tūkst. Lt piniginių lėšų.

Kukliausiai tarp ministrų pagal turimą turtą atrodo žemės ūkio ministras Viligilus Jukna. Jo valdomo turto vertė – 8 tūkst. Lt. Deklaracijoje jis skelbia turįs ir 75 tūkst. Lt piniginių lėšų. Jo sutuoktinės Margaritos Ritos deklaracijoje nurodomi nuliai.

Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis deklaravo turto už 412 tūkst. Lt ir kiek daugiau nei 115 tūkst. Lt piniginių lėšų. Jo sutuoktinė Danutė turi 64,7 tūkst. Lt piniginių lėšų. Prieš metus tuomet dar Seimo narys V. Mazuronis turėjo 480 tūkst. Lt turto ir 65,9 tūkst. Lt piniginių lėšų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė deklaravo turto už 291 tūkst. Lt, 43 tūkst. Lt piniginių lėšų ir 48 tūkst. Lt paskolų. Jos sutuoktinis Vaidmantas turi 246 tūkst. Lt turto ir 43 tūkst. Lt piniginių lėšų.

Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis turi turto už 323,536 tūkst. Lt, neturi piniginių lėšų ir 133,493 tūkst. Lt paskolų. Jo sutuoktinė Edita turi turto už 572,197 tūkst. Lt.

Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius deklaravo turto už 447,078 tūkst. Lt ir 70 tūkst. Lt piniginių lėšų. Jo sutuoktinė Ligita turi 22 tūkst. Lt piniginių lėšų. Prieš metus R. Sinkevičius turėjo per pus mažiau piniginių lėšų.

Ne visų ministrų deklaracijų duomenis galima palyginti su praėjusiais metais, nes tuo metu jie dar nebuvo paskirti. Palyginti galima tik tų ministrų duomenis, kurie 2012 m. buvo išrinkti į Seimą.