Vilniaus apygardos teismo nuosprendį skirti 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmę dėl rengimosis įvykdyti teroro aktą Čečėnijoje apskundė ir 24 metų nuteistoji, kuri prašo visiško išteisinimo, ir Generalinė prokuratūra. Įskaičiavus suėmime praleistą laiką, pripažinta, kad E.Kusaitė jau atliko bausmę.

Vilniaus apygardos teismas jauną moterį išteisino dėl kaltinimų, esą ji organizavo ir kūrė grupę su Magmadovais teroro aktui įvykdyti bei dalyvavo jos veikloje. Tuo tarpu Generalinė prokuratūra prašo pripažinti E.Kusaitę kalta pagal abu kaltinimus.

Prokuratūra taip pat mano, kad teismas nepagrįstai E.Kusaitei skyrė švelnesnę, nei numato įstatymas, bausmę. Vilniaus apygardos teismas nuosprendyje atkreipė dėmesį, kad E.Kusaitės veiksmais žalos padaryta nebuvo, mergina gerai charakterizuojama, ji nusikalto dėl socialinės aplinkos ir gyvenimiškos patirties stokos.

Valstybės kaltintojas Generalinės prokuratūros prokuroras Artūras Urbelis teismo paprašė byloje atlikti įrodymų tyrimą. Be to, prokuroras prašė prie bylos prijungti beveik trejų metų senumo medžiagą.

Prokuroras teismui pateikė teisinės pagalbos būdu 2010 metų gruodžio 30 dieną gautą 97 puslapių apimties Rusijos generalinės prokuratūros atsakymą į Lietuvos generalinės prokuratūros tais pačiais metais išsiųstą teisinės pagalbos prašymą. Šioje medžiagoje yra su Magmadovais susijusi informacija. Teisinės pagalbos prašymas yra pačioje baudžiamojoje byloje.

Apeliacinio teismo teisėjai išreiškė nusistebėjimą prokuroro prašymu.

"Kada sakėt gautas?", - bandė pasitikslinti teisėjas Linas Šiukšta.

"Klausimas turėtų būti ne man. Aš paskirtas dalyvauti, aš radau tokią medžiagą ir teikiu, kodėl pirmos instancijos teisme nebuvo pateikta, turiu tik prielaidas. Ši medžiaga papildo Rusijos piliečių apklausas ir papildo pirmos instancijos teisme duomenis. Jis (prokuroras Mindaugas Dūda - BNS) manė, matyt, kad pakanka medžiagos", - aiškino prokuroras A.Urbelis.

Iki tol kaltinimą šioje byloje palaikė prokuroras Mindaugas Dūda, kuri neseniai paliko tarnybą.

Teisėjai nusprendė, kad su prokuroro pateikta medžiaga turi susipažinti E.Kusaitė ir jos gynėjas, todėl padarė pertrauką. Posėdis bus tęsiamas popiet.

E.Kusaitė į posėdį atvyko su savo gynėju advokatu Kęstučiu Stungiu ir gausiu palaikytojų būriu. Jame buvo ir disidentė Nijolė Sadūnaitė, Seimo narys Naglis Puteikis. Prieš posėdį merginai buvo padovanota gėlių puokšte.

Posėdžio pradžioje teismas sprendė klausimą - ar viešame posėdyje nagrinėti šią bylą. Vilniaus apygardos teisme dalis posėdžių vyko už uždarų durų.

"Aš - už viešą, kad visuomenė žinotų susidorojimą su manimi", - pareiškė E.Kusaitė, jai pritarė ir advokatas.

Tuo tarpu kaltinimą palaikantis Generalinės prokuratūros prokuroras A.Urbelis pareiškė manąs, kad, visgi ši byla turi būti nagrinėjama ne viešame posėdyje.

"Aš suprantu kad procesos viešumas yra vienas iš teisinės valstybės principų, įtvirtinų įstatymuose - Teismų, Baudžiamojo proceso kodekse, Konstitucijoje, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje. Tačiau ir jie numato, kad tam tikrais atvejais byla gali būti nagrinėjama neviešai", - aiškino prokuroras.

A.Urbelis teigė, kad byloje yra minimi įvykiai 2006 metais, tuo metu E.Kusaitė dar nebuvo sulaukusi pilnametystės, pagal įstatymą, nepilnamečių bylos nagrinėjamos ne viešuose posėdžiuose. Be to, byloje kalbama apie E.Kusaitės ir jos artimųjų asmeninį gyvenimą.

"Teisė į privatų asmens gyvenimą yra konstitucinė vertybė ir būtina ją saugot", - sakė A.Urbelis.

Tuo tarpu susirinkusieji teismo salėje stebėjosi tokiu prokuroro aiškinimu, nes daug informacijos apie E.Kusaitę ir jos artimuosius jų pačių sutikimu jau seniai paviešinta žiniasklaidoje, tam tikra informacija buvo paskelbta ir Vilniaus apygardos teisme vykusiuose posėdžiuose.

Teisėjų kolegija nusprendė bylą nagrinėti viešame posėdyje, kadangi to pageidauja pati E.Kusaitė.

"Byloje iš tikrųjų yra tam tikri Valstybės saugumo departamento operatyvinės veiklos metus surinkti duomenys, tačiau jie įstatymo nustatyta tvarka išslaptinti", - sakė teisėjas Linas Šiukšta.

Klaipėdietę VSD pareigūnai sulaikė 2009 metų spalį Kauno autobusų stotyje.

2011 metų gruodį Rusijoje nuteisti brolis ir sesuo Apti ir Aišat Magmadovai. Jiems skirtos atitinkamai šešerių ir dvejų metų laisvės atėmimo bausmės.