„Agentūros vidaus kontrolės sistema funkcionuoja gerai ir išorinių veiksnių, kurie bylotų, kad reikalingi struktūriniai pokyčiai, nėra. Tą išvadą pateikė ką tik įvykęs Švietimo ir mokslo ministerijos vidaus auditas. Žinote, struktūra nusistovi, mes ją optimizuojame ne pirmą kartą, ir noriu pasakyti, kad, įsteigus papildomą direktoriaus pavaduotojo bei direktoriaus patarėjo pareigybę, panaikinant specialistų lygmens pareigybes, atrodo, kad tai nėra susiję su struktūros optimizavimu ar padalinių funkcijų išgryninimu bei efektyvia kontrole, apie ką yra labai daug kalbama“, – kalbėjo P. Česonis.

Atremdamas „darbiečių“ kaltinimus, esą agentūroje dirba daug artimais giminystės ryšiais susijusių asmenų, P. Česonis sakė, kad tokių atvejų jo vadovaujamoje institucijoje nėra daugiau nei trys.

„Agentūra yra skaidri ir kviečiame patikrinti mus visus dėl tų svainystės ir kitokių ryšių. Sakykim, jeigu viename skyriuje dirba brolis, o kitame skyriuje dirba jo sesuo, tai ar čia yra ryšys? Gal yra 2-3 tokie pavyzdžiai (agentūroje dirba per 200 darbuotojų – red.)“, – teigė P. Česonis.

Pasak Europos socialinio fondo agentūros direktoriaus, labiausiai neramina tai, kad nežinomybė dėl ateities neigiamai veikia pačią agentūrą ir dalį nežinioje atsidūrusių jos darbuotojų.

„Viešojoje erdvėje šiuo metu yra komentuojamas 32 etatų pratęsimo 2014 metams klausimas. Ten yra 32 gyvi žmonės, be kurių mes nelabai sugebėsime užtikrinti sklandaus esamo laikotarpio darbo. (…) Svarbiausias dalykas, kad visa tai nereikalauja papildomų lėšų, tie pinigai yra, tai techninės paramos lėšos. Aš nežinau, galbūt valdyba vis dar abejoja dėl tų 32 etatų pagrįstumo, tačiau noriu pasakyti, kad, jeigu mes turėtume tuos laikinus etatus, tai mes turėtume 101 proc. krūvį, jeigu mes jų negausime – mes turėsime 124 proc. krūvį. Baisiausias dalykas, kad šita vieša diskusija labai blogai veikia pačią agentūrą, žmones, kurie dirba tuose laikinuose etatuose. Jie yra sunerimę, galbūt kai kas kelia sparnus, kai kas jau pakėlė sparnus... (…) Erzelio pakankamai daug ir nerimo pakankamai daug“, – laidoje „Aktualioji valanda“ sakė P. Česonis.

Konservatoriai piktinasi, kad Darbo partija (leiboristai) siekia pertvarkyti Europos Sąjungos paramą skirstančios Europos socialinio fondo agentūros valdymą.

Šią viešąją įstaigą kaip dalininkės valdo Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo ministerijos, kurioms vadovauja „darbiečių“ ministrai Algimanta Pabedinskienė ir Dainius Pavalkis.

Pabrėžiama, kad, prie ministerijų vairo stojus „darbiečiams“, į fondo valdybą buvo pasiųsti vien politinio pasitikėjimo pareigūnai – Darbo partijos atstovai. Taip pat buvo parengti fondo įstatų pakeitimai, pagal kuriuos nebe direktorius, o valdyba spręstų kai kuriuos jau įgyvendinamų projektų reikalus.

Visą laidos „Aktualioji valanda“ įrašą galite rasti čia.