Vyriausybės vadovas Algirdas Butkevičius manėsi užkirtęs kelią „darbiečių“ dominavimui vienoje svarbiausių Europos Sąjungos (ES) milijardus žarstančių institucijų, tačiau du jo vadovaujamo Ministrų kabineto nariai pasielgė priešingai premjero valiai.

Praėjusią savaitę D. Pavalkis su A. Pabedinskiene pasirašė dalininkų susirinkimo protokolą, kuriuo pertvarkoma milijardines ES paramos lėšas administruojanti Europos socialinio fondo agentūra (ESFA). Agentūros dalininkės – abiejų „darbiečių“ ministrų vadovaujamos Švietimo ir mokslo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Ministrų parašais įtvirtinta, kad ESFA esminių sprendimų priėmimas negalimas be valdybos palaiminimo – o 4 iš 6 valdybos narių priklauso Darbo partijai. Taip pat palaimintas naujų įtakingų pareigybių ESFA steigimas. A. Butkevičius visam tam priešinosi: Vyriausybėje nutarta, jog esminės pertvarkos ESFA negali būti tvirtinamos be socdemo Rimanto Šadžiaus vadovaujamos Finansų ministerijos palaiminimo. Tačiau šį barjerą „darbiečiai“ sugebėjo apeiti.

Apėjo A. Butkevičiaus pastatytą barikadą

Praėjusį trečiadienį, po DELFI publikacijos apie aistras, verdančias dėl ESFA kontrolės, A. Butkevičius manė užkirtęs kelią „darbiečių“ dominavimui šioje institucijoje: tai turėjo užtikrinti Finansų ministerijai ESFA valdyboje suteikta veto teisė.

Tačiau premjeras klydo. ESFA valdybos pirmininkas, D. Pavalkio patarėjas Andrius Stankevičius DELFI patvirtino, kad dar iki minėto Vyriausybės sprendimo įsigaliojimo D. Pavalkis su A. Pabedinskienė pasirašė ESFA pertvarką patvirtinantį dokumentą.

„Taip, įtvirtintos (ESFA valdymo permainos – DELFI). Ar ketvirtadienį, ar penktadienį – turiu pasitikslinti“, - kalbėjo „darbietis“.

Jis neslėpė, kad ESFA pertvarka buvo patvirtinta žinant neigiamą premjero poziciją. Tačiau ministrų sprendimas esą buvo teisėtas, kadangi Finansų ministerijai suteikta veto teisė dar nebuvo įsigaliojusi.

„Bet jinai dar, man atrodo, neįsiteisėjusi yra. Kažkokį girdėjau, kad sprendimas buvo. Bet „Valstybės žiniose“ aš nemačiau jokio sprendimo“, - sakė D. Pavalkio patarėjas.

Paklaustas, ar nesulaukė Finansų ministerijos priekaištų dėl tokio žingsnio, pašnekovas teigė jokių nepasitenkinimo signalų negavęs.

„Įvyko dalininkų sprendimas. Buvo priimtas sprendimas, ir tiek. (...) Šiaip tai sprendimai visi logiški. Ir valdyba tą analizavo. Reikėtų turėti omeny, kad daroma vidinė pertvarka, o ne tai, kas darytų įtaką išoriniams veiksmams“, - tęsė A. Stankevičius.

Pasak jo, klausimų dėl ESFA valdymo kyla daug: nuo patalpų „Vilniaus vartuose“ nuomos iki apskaitos niuansų.

„Tie sprendimai padaryti tam, kad pagerintų agentūros veiklą. Ta kontrolė reikalinga“, - sakė ministro patarėjas.

Atrado įtartinų giminystės ryšių

Anot ESFA valdybos pirmininko, vien 32 terminuotų darbo sutarčių nepratęsimas ESFA sutaupytų apie pusantro milijono litų. Be to, agentūroje atliktas auditas esą parodė įtartinų dalykų.

„Atėjo audito išvados mūsų, Švietimo ir mokslo ministerijos, kuriose kaip tik ir buvo patvirtinti tam tikri faktai. Kad valdyba buvo teisi. Nes, pavyzdžiui, vienas iš (ESFA direktoriaus – DELFI) pavaduotojų senojoje struktūroje įgyvendindavo ir projektus, ir tuo pačiu turėjo kontrolės teisę. Patys suprantame, kad pats savęs kontroliuoti negali. Daug tokių niuansų yra. Lygiai taip pat ir su terminuotų etatų pratęsimu. Auditas pasakė, kad kai kurie etatai buvo pratęsti, ir tas pratęsimas kelia daug klausimų“, - vardijo A. Stankevičius.

Tarp įtartinų įžvalgų, anot jo, mirga ir galimo giminaičių darbinimo ESFA požymiai.

„Yra ir pikantiškų dalykų. Tarkim, kad agentūroje yra darbuotojų, susijusių artimais giminystės ar svainystės ryšiais, ir audito išvados tą pasakė“, - teigė ESFA valdybos pirmininkas.

Paklaustas, su kokiais ESFA darbuotojais susiję galimai įdarbinti giminaičiai, pašnekovas nurodė, jog tai vadovaujančios grandies asmenys, tačiau pavardžių neminėjo.

Vis dėlto nepasitikėjimo ESFA vadovu Povilu Česoniu klausimas, anot A. Stankevičiaus, nėra keliamas.

Tuo tarpu švietimo ir mokslo ministras D. Pavalkis DELFI teigė kol kas negalįs kalbėti apie ESFA pertvarką. Su ministre A. Pabedinskiene DELFI nepavyko susisiekti.

Premjeras: tam bus užkirstas kelias

Premjeras A. Butkevičius tebėra įsitikinęs, kad Finansų ministerijai suteiktą veto teisę dėl ESFA valdymo pavyks įgyvendinti. Tokią Vyriausybės vadovo poziciją DELFI perdavė premjero atstovė spaudai Evelina Butkutė-Lazdauskienė.

„Premjeras pavedė Finansų ministerijai išsiaiškinti situaciją. Kiek turime informacijos, liepos 1 d. įvyko ESFA valdybos posėdis, kuriame Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pasiūlė dalinę struktūrinę pertvarką, kuriai pritarė pati Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Švietimo ir mokslo ministerija, tačiau nepritarė Vidaus reikalų ir Finansų ministerijos atstovai. Pagal galiojančius teisės aktus, bet kokius pakeitimus reikia derinti su Finansų ministerija, tad premjeras sako, kad jokiems pokyčiams, kurie galėtų neigiamai atsiliepti įstaigos paramos kontrolei, Finansų ministerija nepritars ir tam bus užkirstas kelias“, - teigė E. Butkutė-Lazdauskienė.

A. Mačiulis: Finansų ministerija dar gali įsikišti

Vyriausybės kancleris Alminas Mačiulis DELFI teigė, esą Finansų ministerija į ESFA pertvarką dar gali įsikišti, nepaisant D. Pavalkio ir A. Pabedinskienės suguldytų parašų.

„Drįsčiau teigti, kad to (ministrų parašais patvirtino dokumento – DELFI) nepakanka. Kadangi, pagal valdymo kontrolės sistemos veiklos reglamentavimą, pagal teisės aktus, kurie tai reglamentuoja, Finansų ministerija turi galimybę tarti galutinį žodį. (...) Finansų ministerija turi teisę pristabdyti tuos sprendimus. Čia yra finansų ministro kompetencija, ir aš manau, kad jis pasinaudos ta kompetencija“, - kalbėjo A. Mačiulis.

Paklaustas, ar tai reiškia, jog ESFA pertvarka patvirtinta neteisėtai, kancleris tvirtino nenorintis to pasakyti.

„Jokiu būdu aš to nesakau. Aš dar kartą sakau, kad dalininkų sprendimas turėtų būti, visų pirma, pagrįstas tuo, jog vienoks ar kitoks sprendimas pasitarnaus efektyvesniam sistemos funkcionavimui. Jeigu, sakykim, vadovaujančiai institucijai (Finansų ministerijai – DELFI) kils kažkokių abejonių, ji gali pristabdyti – šiuo atveju, ir dalininkų sprendimą“, - kartojo A. Mačiulis.

Pasak jo, abiejų ESFA dalininkių buvo prašoma pagrįsti pertvarkos būtinybę, tačiau ministrų parašai pertvarką įtvirtino, kai atsakymus Vyriausybei pateikė tik viena iš jų.

„Buvo pavedimas (...) pagrįsti tą siūlomą dalinę struktūrinę pertvarką. Į tą pavedimą atsakė kol kas švietimo ir mokslo ministras. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakymo dar neturime. O pagal švietimo ir mokslo ministro atsakymą manome, kad nėra išsamus pagrindimas“, - tęsė A. Mačiulis.

Paklaustas, kaip vertina „darbiečių“ sprendimą patvirtinti ESFA pertvarką nepaisant neigiamos premjero nuomonės, kancleris išliko diplomatiškas: „Man reikia susipažinti galbūt detaliau“.

Briuseliui neramu

ES paramos milijardos žarstančios ESFA likimu jau susirūpino Europos Komisija. DELFI žiniomis, Finansų ministerija jau gavo užklausas, kuriose prašoma paaiškinti, kokios permainos vykdomos šioje agentūroje.

Finansų ministerija Briuselį informavo permainoms nepritarianti ir ėmusis visų reikiamų teisinių priemonių, kad būtų užkirstas kelias „netikėtoms vidinėms permainoms“ ESFA.

DELFI primena, jog 2007-2013 m. struktūrinės paramos laikotarpiu ESFA buvo atsakinga už ES paramos lėšų sumą, gerokai viršijančią 3 mlrd. Lt. Tikėtina, kad 2014-2020 m. laikotarpiu ši suma bus dar didesnė ir sieks apie 4 mlrd. Lt ar net daugiau.