Taigi susidaro keista situacija. Visuomenė netenka teisės žinoti, kokiomis pinigų sumomis žaidžia politikai. Ne tik Darbo partijos įkūrėjas Viktoras Uspaskichas, kurio naujausi sandoriai jau yra sėkmingai įslaptinti. Bet ir ministrai, Seimo nariai, savivaldybių tarybų nariai. Taigi jeigu, pvz., politikas už tūkstantį litų nusipirks 100 tūkst. Lt vertą automobilį – visuomenei ši informacija bus neprieinama.

Skaičius pakeitė vienas žodis

Iki praėjusių metų pabaigos VTEK skelbiamos politikų ir valdininkų deklaracijos buvo pakankamai iškalbingos. Visi sandoriai, viršijantys įstatyme nustatytas ribas, buvo viešinami, nurodant arba tikslią sandorio vertę, ar bent jau jos rėmus.

Viktoras Uspaskichas

Pavyzdžiui, 2011 m. teiktoje V. Uspaskicho deklaracijoje mirgėte mirga įspūdingos sumos. „Darbiečių“ patriarchas tuomet nurodė gavęs aibę dovanų iš artimų asmenų: sklypas su nebaigtu statyti namu (vertė – tarp 25 tūkst. ir 50 tūkst. Lt), sklypo dalis su pastatais (50-75 tūkst. Lt). O taip pat – vertybinių popierių dovanojimas, įvertintas tikslia suma: daugiau nei 26 mln. Lt. Šioje VTEK pateiktoje deklaracijoje figūruoja ir daugelis paskolų, kurias, kaip atskleidė DELFI publikacija, V. Uspaskichas atsiėmė iš savo buvusių įmonių prieš išvykdamas į Rusiją.

Prieš dvejus metus teiktoje deklracijoje figūravo tikslūs skaičiai: 900 tūkst. Lt, 2,72 mln. Lt, 12,85 mln. Lt ir taip toliau.

Dabartinėje V. Uspaskicho deklaracijoje figūruoja tos pačios paskolos. Tik skaičius pakeitė žodelis „neviešinama“.

Pinigų suma – tas pats, kas asmens kodas?

Pernai viskas pasikeitė. Kaip DELFI teigė VTEK atstovas Aleksandras Zinovičius, etikos sargai nutarė nebeviešinti politikų ir valdininkų sandorių sumų.

„Taisykles šiek tiek pakeitė. Tarp tų pakeitimų taip pat buvo nurodyta, kad duomenys apie sandorius nebus viešinami“, - sakė A. Zinovičius.

Pasak jo, VTEK turi tikslius duomenis, pateiktus deklaracijose. Tačiau žurnalistams ar eiliniams mirtingiesiems nesuteiks prieigos prie politikų ir valdininkų finansinių operacijų duomenų.

„Ne. Nes kalba eina apie tai, kad jie (duomenys – DELFI) nėra vieši. Vadinasi, neviešinama, - sakė A. Zinovičius, DELFI žurnalistui paklausus, ar jam būtų galima su VTEK leidimu pamatyti tikslius deklaracijų duomenis. - Juos prilygino tokiems duomenims, kaip asmens kodas. Ten išvardinta taisyklėse, kad neviešinama: asmens kodas, socialinio draudimo pažymėjimo numeris, asmeninis telefonas. Tokie daiktai, kurie, pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, neviešinami.“

Tokie pakeitimai įtvirtinti VTEK sprendimu. O politikų ir valdininkų sandorius po slaptumo uždanga pakišo štai šis VTEK nustatytų deklaracijų pildymo taisyklių punktas:

„Komisijos patvirtintame pareigybių sąraše nurodytų Valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų, privačių interesų deklaracijų duomenys yra vieši ir skelbiami VTEK interneto tinklalapyje, išskyrus asmens kodą, telefono numerį, socialinio draudimo pažymėjimo numerį, elektroninio pašto adresą, sandorio vertę, ypatingus asmens duomenis ir įstatymuose imperatyviai numatytus duomenų neviešinimo atvejus.“

Seimo narių ir kitų į Seimą pernai kandidatavusių politikų sandorių sumos paviešintos jų deklaracijose, teiktose Vyriausiajai rinkimų komisijai. Tačiau visi sandoriai, VTEK deklaruoti pernai gruodį ar vėliau, yra po slaptumo skraiste.

R. Juozapavičius: padarytas milžiniškas žingsnis atgal

Buvęs VTEK narys Rytis Juozapavičius DELFI teigė nesuprantantis, dėl ko sandorių sumos deklaracijose buvo įslaptintos.

Rytis Juozapavičius

„Man atrodo, kad sandorio vertė yra svarbi. Buvo visai gerai, kai pateikdavai sumą tam tikrose ribose. Daugiau ar mažiau buvo aišku: ar tai 20 tūkst. Lt, ar 200 tūkst. Lt, ar 2 mln. Lt, - ankstesnę tvarką prisiminė R. Juozapavičius. - Neskelbti sandorio sumos, net neleisti suprasti, kokia jo suma... Jeigu sandoriai deklaruojami, labai svarbus jų dydis. Priešingu atveju, kokia prasmė deklaruoti? Mano supratimu, tai žigsnis atgal.“

Pasak jo, sandorių verčių įslaptinimas kenkia ir korupcijos prevencijai. Mat taip visuomenė netenka teisės įvertinti atsakingas pareigas užimančių asmenų finansines operacijas.

„Skaidrumas turėtų būti kuriamas taip, kad visi visuomenės naria galėtų patikrinti. Mes neturėtume pasikliauti tiktai specialiųjų tarnybų darbuotojais“, - sakė R. Juozapavičius.

Dirbdamas VTEK, jis pats turėjo deklaruoti visus stambesnius sandorius. Tai R. Juozapavičiui jokių problemų nekėlė.

Svarbu sandorio faktas, bet ne suma

VTEK narė Dalia Paulauskaitė DELFI teigė, esą etikos sargams svarbus sandorio sudarymo faktas. O sumos esą prieinamos Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) ir specialioms tarnyboms.

„Esmė yra ta, kad sandorio vertė yra vienas iš svarbių dalykų. (...) Mes iš pradžių viešinome visus sandorius su visomis vertėmis. Tačiau mes tada labai greitai gavome labai daug prašymų, skundų, - kalbėjo D. Paulauskaitė. - Tada visa komisija kolegialiai nusprendė, kad mes nepažeidžiame įstatymo, reikalaudami nurodyti, kad sudarytas sandoris, kuris viršija 10 tūkst. Lt. Patį faktą. Jeigu mes įsivelsime į teisminius procesus, mes tikrai neturėsime tiek metinių asignavimų, kad galėtume sumokėti visus... Ir tada prilyginome sandorio vertę saugomų duomenų kategorijai. Ir dėl to jos neviešiname.“

Paklausta, ar yra skirtumas, kai politikas perka „Lexus“ automobilį už 100 tūkst. Lt ar už 10 tūkst. Lt sumą, VTEK narė tikino, jog šie duomenys svarbūs, tačiau kontrolę atlikti turi VMI ir teisėsauga, o ne etikos sargai.

„Yra skirtumas. Be abejo. Bet šiuo atveju, suprantate, mums yra ne tiek svarbu palįsti po marškiniais ir sužinoti, už kiek tiksliai jisai nusipirko. Mums yra svarbu, kad jisai nusipirko už daugiau kaip 10 tūkst. Lt, - dėstė ji. - Visus kitus jis turi deklaruoti VMI, kai deklaruoja turtą ir pajamas. Taip, kad neprasprūsta tos sumos.“

Paprašyta įvertinti, kaip sandorių sumų nuslėpimas nuo visuomenės gali paveikti korupcijos prevenciją, VTEK narė tikino, jog klausimas užduotas „ne tuo adresu“.

„Mums yra svarbus pats privataus intereso faktas. Ar suprantate? O tikslias sumas aiškiai fiksuoja VMI“, - sakė ji.

D. Paulauskaitės teigimu, pakeitimai, kuriais įslaptintos sandorių sumos, patvirtinti praėjusių metų gruodį, atsižvelgiant į VTEK užplūdusius skundus.

Žada persvarstyti tvarką

Anot pašnekovės, VTEK rankas suriša ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas, kuriuo pripažinta, kad deklaravimo taisyklių nuostatos dėl sandorių viešinimo „prieštaravo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 5 straipsnio 5 daliai, 9 straipsniui, 10 straipsnio 3 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnio 1 daliai bei konstituciniam teisinės valstybės principui“. Esą teismas pripažino, jog sandorių sumų viešinimas, ypač jei viešinamos ne politikų ar valdininkų, o jų sutuoktinių finansinės operacijos, gali pažeisti žmogaus teisę į privatumą.

Vis dėlto D. Paulauskaitė pažadėjo, jog jau kitame VTEK posėdyje bus svarstoma deklaravimo taisyklių peržiūra. Esą bus bandoma iš dalies atkurti ankstesnę tvarką ir nustatyti, kad politikų ir valdininkų deklaracijose būtų pateikiamos bent jau sandorių vertės ribos, taip bent apytiksliai nurodant, kokiomis pinigų sumomis politikai ir valdininkai žaidžia per finansines operacijas.