Tuo metu Trakų nusikalstamo pasaulio šulu laikomas Stanislovas Narkevičius, pravarde Narkuša, lieka laisvėje.

Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūratė Damanskienė paskelbė, kad L. Karnilą pripažįsta kaltu dėl kyšininkavimo, jo reikalavimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, turto prievartavimo bei savivaldžiavimo ir jam skyrė 7 metams, bausmę atliekant pataisos namuose. Be to, iš jo teismas nusprendė konfiskuoti 58 tūkst. 724 Lt. Be to, konfiskuoti 10 tūkst. Lt, kuriuos STT pareigūnai rado sulaikymo metu.

S. Raščiauską teismas taip pat pripažino kaltu dėl kyšininkavimo ir skyrė įkalinimą 6 metams. Iš jo teismas nusprendė konfiskuoti 38 tūkst. 224 Lt.

Kaltu pripažintas ir buvęs Trakų meras V. Petkevičius – jam teismas skyrė 5 metams, iš jo bus konfiskuoti 29 tūkst. 334 Lt.

Nusikalstamo pasaulio garsenybei S. Narkevičiui teismas skyrė 2 metų laisvės atėmimo bausmę, tačiau jos vykdymą atidėjo tam pačiam laikotarpiui. Jis įpareigotas sumokėti 20 MGL dydžio (2 600 Lt) į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Kaltais teismas pripažino ir verslininkus, davusius kyšius valdininkams, bei jų atstovaujamas bendroves, dėl to turėjusias naudos – daliai jų buvo skirtos lygtinės bausmės, o daugumai piniginės baudos.

Aiškindama priimto nuosprendžio motyvus teisėja J. Damanskienė pažymėjo, kad nors kaltinamieji nepripažino kaltės, teismas tai vertino kaip jų gynybinę poziciją ir rėmėsi byloje esančiais įrodymais. Kaltinamųjų kaltę patvirtino ir slapta specialiųjų tarnybų daryti garso ir vaizdo įrašai.

Teisėja taip pat pabrėžė, kad nėra pagrindo kaltinamiesiems skirti švelnesnių, nei numatyta įstatyme, bausmių.

L. Karnila nuteistas dėl vienuolikos, S. Raščiauskas – septynių, o V. Petkevičius – dėl šešių nusikalstamų veikų padarymo.

„Šie nusikaltimai yra korupcinio pobūdžio, nuteistieji veikė gana ilgą laiką, nusikalto užimdami vadovaujančias pareigas Trakų savivaldybėje, akivaizdu, kad veikiant ilgą laiką jų padarytos veikos nebuvo atsitiktinės, tokie veiksmai kelia grėsmę demokratijai, sumenkina valstybės autoritetą“, – pabrėžė teisėja J. Damanskienė.

Pasak teismo, neskyrus realių laisvės atėmimo bausmių politikams nebūtų pasiekti bausmių tikslai.

Teisėja pažymėjo, kad nerado pagrindo realiomis laisvės atėmimo bausmėmis nuteistų politikų suimti teismo salėje – esą jie nepažeidė jiems skirtų kardomųjų priemonių, be to, nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs.

Ketvirtadienį paskelbtas Vilniaus apygardos teismo nuosprendis dar negalutinis – nuteistieji jį galės skųsti apeliacine tvarka. Tik tuomet, jeigu nuosprendis nebus pakeistas, nuteistieji bus pasiųsti už grotų.

Baudžiamojoje byloje valstybinį kaltinimą palaikęs Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Linas Kuprusevičius buvo įsitikinęs, kad teisme pasitvirtino visi ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai dėl politikų kyšininkavimo. Jis V. Petkevičių, L. Karnilą ir S. Raščiauską siūlė įkalinti ne mažesnėmis nei sankcijos vidurkyje numatytoms bausmėms.

Siūlydamas bausmes prokuroras pažymėjo, kad iš politikų taip pat turėtų būti konfiskuota tokia pinigų suma, kokią jie bendrininkaudami yra paėmę kaip kyšius.

Pasak prokuroro, Trakų korupcijos byla parodė, kad V. Petkevičius, L. Karnila ir S. Raščiauskas siekė „ne tarnauti rajono žmonių gerovei, o dėjo pastangas, kad gautų kuo didesnę naudą sau“, „be jų negalėjo veikti nė viena rajono bendrovė, susijusi su savivaldybe“.

Dėl visų inkriminuotų nusikaltimų kaltinamuosius siūlęs pripažinti kaltais prokuroras L. Karnilą siūlė įkalinti 8 metams, S. Raščiauską – 6 metams is 9 mėnesiams, o buvusį merą V. Petkevičių – 6 metams 3 mėnesiams. Prokuroras taip pat prašė juos suimti teismo salėje bei konfiskuoti dideles sumas pinigų.

Tuo metu su nusikalstamu Trakų pasauliu siejamam S. Narkevičiui prokuroras pasiūlė skirti pustrečių metų laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant tam pačiam laikotarpiui. Be to, valstybinis kaltintojas prašė kaltinamajam skirti poveikio priemonę – paskirti 25 MGL (3 250 Lt) baudą, kurią jis turi sumokėti į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Panašias bausmes prokuroras siūlė skirti ir kitiems verslininkams bei jų atstovaujamoms bendrovėms.

Teismui dėl galimai padarytų nusikalstamų aiškinosi verslininkė Gaudenta Sakalauskienė, L. Karnila, S. Raščiauskas, V. Petkevičius, Juozas Baltmiškis, Valdas Dzikevičius, S. Narkevičius, Kęstutis Biekša, Algimantas Visockis, Julius Urbanavičius, Rolandas Žilinskas, Pranas Vytautas Pulauskas, Danė Gudelienė ir Mindaugas Kirlys.

Be to, baudžiamojon atsakomybėn buvo patrauktos bendrovės „Elektros pasaulis“, „Altitudė“, „Vilungė“, „Baltic Faber“ ir „Dializės centras“.