Kandidato į akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus postą atrankai buvo pateiktos trys kandidatūros.

Įvertinusi visuomenės atsiliepimus ir pokalbius su kandidatais Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus atrankos komisija Tarybai svarstyti pateikė dvi: Lietuvos edukologijos universiteto vyriausiosios darbuotojos docentės Rasos Bobinienės ir susisiekimo ministro vyriausiojo patarėjo V. Sadausko.

Abu kandidatai atvirame plenariniame Tarybos posėdyje pasinaudojo teise pristatyti numatomas savo veiklos gaires ir atsakė į Tarybos narių klausimus. Iš 22 balsavime dalyvavusių Tarybos narių 17 pasisakė už V. Sadauską, 5 biuleteniai buvo pripažinti negaliojančiais.

Kontrolierius laikomas išrinktu, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Tarybos narių ir už kandidatą balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančiųjų.

Slaptu balsavimu išrinkusi vieną kandidatą, Taryba penkerių metų kadencijai jį teikia tvirtinti Seimui.

Tas pats asmuo kontrolieriumi negali būti skiriamas daugiau kaip dviem kadencijom iš eilės. Dirbdamas kontrolieriumi jis negalės užimti jokių kitų pareigų.

Lietuvos mokslo taryba konkursą kandidatui į akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius atrinkti skelbė trečią kartą po to, kai 2011 m. ir 2012 m. vykusiose atrankose nė vienas kandidatas negavo reikiamo balsų skaičiaus.