STT atliekamame tyrime įtariamuoju tapusiam Palangos vyriausiajam architektui Svajūnui Bradūnui uždrausta eiti šias pareigas, bet savivaldybė negali nei jo atleisti, nei į šias pareigas priimti laikino darbuotojo. Kyšio paėmimu ir piktnaudžiavimu tarnyba įtariamas 42 metų valstybės tarnautojas sulaikytas sausio pabaigoje, tuomet jį teismas trims mėnesiams nušalino nuo pareigų. Neseniai nušalinimo terminas buvo pratęstas dar trims mėnesiams.

"Kol S.Bradūnas tebėra nušalintas nuo pareigų ir nėra nuteistas, jo atleisti neturime pagrindo. Tačiau teismas šią bylą gali pradėti nagrinėti ir rudenį, o jo sprendimas - įsiteisėti dar vėliau. Nuo vasario mėnesio skyriui vadovauja vedėjo pavaduotojas Algimantas Danta, kuris dabar neturi teisės nei susirgti, nei išeiti atostogų. Pavasarį šiame skyriuje padidėjus darbo krūviui jau šiuo metu trūksta darbuotojų, o ką reikės daryti vasarą, kai prasidės atostogų metas?" - apie Palangos savivaldybėje susidariusią situaciją pasakojo administracijos direktorė Akvilė Kilijonienė.

Valstybės tarnybos įstatymas numato teisę priimti pakaitinį darbuotoją valstybės tarnautojui susirgus, jo motinystės ar tėvystės atostogų laikotarpiui, tačiau įstatymas nenumato pakaitinio darbuotojo priėmimo valstybės tarnautojo nušalinimo nuo pareigų atveju.