Taip jis ir šeimos gynėjai vertina iniciatyvą ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją dėl smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo. Tuo metu jo oponentai tvirtina, kad R. Dagys ir šeimos gynėjais save laikantys asmenys siekia išsaugoti teisę į smurtą prieš moteris.

Penktadienį Seime surengtoje spaudos konferencijoje R. Dagys tvirtino, kad, prisidengiant kova prieš smurtą, siekiama įrodyti vaikams, kad šalia biologiškai nulemtos moterų ir vyrų lyties gali atsirasti kitokios.

„Kas galėtų prieštarauti kovai su smurtu prieš moteris, prieš smurtą šeimoje. Bet, deja, paskutiniu laiku vis matome, kad, prisidengiant tokiais gražiais lozungais, mėginama prastumti labai žalingas idėjas, kurios visiškai neturi nieko bendro nei su kova prieš smurtą, nei moterų teisių gynyba ir panašiai“, – tvirtino R. Dagys.

Jam antrino Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkas Tomas Šalkauskas. Pasak T. Šalkausko, siūloma konvencija Lietuvoje tikrai negali būti pasirašyta, nes siūlomos sąvokos iš esmės sujauktų supratimą apie pamatinius dalykus. Viena tokių pamatinių sąvokų šioje konvencijoje jis laiko lyties apibrėžimą.

„Lytis konvencijoje apibrėžiama kaip „socialiai įgyta savybių ir požymių visuma, būdinga vyrams arba moterims“. Tai įneša visišką painiavą mūsų supratime apie tai, kas yra vyrai ir moterys. Mes priimame, kad vyrai ir moterys yra tokie nulemti nuo gimimo ir dar anksčiau nuo pradėjimo“, – kalbėjo T. Šalkauskas.

Jam taip pat nerimą kelia, kad konvencija esą įpareigotų Lietuvą įtraukti į įvairaus lygio mokymo programas „švietimą apie vyrų ir moterų lygybę vengiant vyrų ir moterų stereotipų“. „Kaip praktikoje atrodo tokios programos, kurios bando ištrinti stereotipus tarp vyrų ir moterų, mums jau teko susidurti: buvo bandoma Lietuvoje įdiegti „Gender Loops“ programą, buvo programa „Kaip Frederikas tapo Frida“. Ši konvencija mus įpareigotų tokio tipo programas diegti privaloma tvarka mūsų vaikams ir aiškinti apie tai, kad būti vyru arba moterimi vaikas turi teisę pasirinkti. Tai įneštų didžiulę sumaištį vaikų sąmonėje“, – tvirtino T. Šalkauskas, kviečiantis politikus neinicijuoti konvencijos pasirašymo.

Pasak R. Dagio, konvenciją siekiama primesti prievartos būdu, be diskusijos visuomenėje, neatsiklausiant tėvų nuomonės, ko mokykloje turėtų mokyti jų vaikus. „Šios ideologijos šalininkai visiškai tą ignoruoja pažeisdami mūsų Konstituciją, joje įtvirtintas mūsų prigimtines teises. Antra – paneigiant pačią gamtą, bendrą supratimą, siekiama įvesti kažkokias kitokias lytis, kas visiškai niekam nesuvokiama ir nesuprantama“, – baiminasi R. Dagys.

Siekia išsaugoti teisę į smurtą prieš moteris?

Į R. Dagio ir šeimos gynėjų nuogąstavimus sureagavo Seimo narės Aušrinės Marijos Pavilionienės padėjėjas Artūras Rudomanskis. Jis priminė, kad Europos Sąjungoje 45 proc. moterų tvirtina bent kartą tapusios smurto dėl lyties aukomis, 40-45 proc. moterų pabrėžė patyrusios lytinį priekabiavimą darbovietėje. Apskaičiuota, kad Europoje kiekvieną dieną lytinio smurto aukomis tampa 7 moterys.

„Mintoje konvencijoje atsižvelgta į visų smurto prieš moteris formų draudimą: fizinį, psichologinį, lytinį priekabiavimą, priverstinę santuoką, moterų lyties organų žalojimą, priekabiavimą, sterilizavimą ar priverstinį nėštumo nutraukimą. Man kyla klausimas, kodėl šie ponai yra prieš įvardyto smurto uždraudimą? Kodėl ponas Dagys ir neva šeimų interesus atstovaujantieji siekia užkirsti kelią seksualinei prievartai, kodėl šie, sakyčiau, skandalingų viešųjų ryšių aktoriai, susikūrėjai, siekia išsaugoti teisę į smurtą prieš moteris“, – klausė A. Rudomanskis.

Socialdemokratė M. A. Pavilionienė – viena konvencijos ratifikavimo Lietuvoje iniciatorių. Ji kreipėsi į prezidentę Dalią Grybauskaitę prašydama imtis iniciatyvos, kad Lietuva pasirašytų ir ratifikuotų minėtą Europos Tarybos konvenciją dėl smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo.

„Konvencijos ratifikavimas Lietuvoje įgalintų šalies politikus aktyviau spręsti smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje problemas, nes Lietuvoje šiuo metu smurtas artimoje aplinkoje dar nėra suvokiamas kaip nusikaltimas, kuris ne tik nepataisomai žaloja žmogaus asmenybę, šeimą, bet ir kelia grėsmę žmogaus gyvybei“, – kreipimesi teigė Seimo narė.

Prezidentės kanceliarijos atsiųstame atsakyme į M. A. Pavilionienės kreipimąsi teigiama, kad D. Grybauskaitė pritaria konvencijos ratifikavimui ir žada reikalauti, kad konvencijos pasirašymas neužtruktų pernelyg ilgai. Prezidentės nuomone, prisijungdama prie konvencijos ir tuo prisiimdama joje įtvirtintus įpareigojimus, Lietuva ne tik žengtų svarbų žingsnį smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje mažinimo šalyje linkme, bet ir įneštų savo indėlį į šios problemos sprendimą tarptautiniu mastu.

Konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir šalinimo 2011 m. gegužės 11 d. Stambule priėmė Europos Tarybos Ministrų taryba. Ši konvencija yra sudėtinė Europos Tarybos priemonių dalis skirta kovai su smurtu prieš moteris ir smurtu artimoje aplinkoje bei Europos Tarybos narių teisinių sistemų harmonizavimui. Ja siekiama, kad smurtas prieš moteris ir smurtas artimoje aplinkoje būtų vienodai suvokiamas, o smurto aukos gautų vienodą apsaugą visose Europos Tarybos valstybėse narėse.