Kaip DELFI sakė Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto Irena Vaišvilaitė, kas bus paskelbtas popiežiumi po vasario 28 dienos, nutars rinkimų teisę turintys ir ne vyresni nei 80 metų kardinolai, kurių šiuo metu yra apie 120. Tarp jų ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas A. J. Bačkis.

Ar pasitraukęs Katalikų bažnyčios vadovas išsaugos popiežiaus vardą, I. Vaišvilaitės teigimu, priklausys nuo Vatikano teisininkų sprendimų ir, žinoma, jo paties. "Kol kas nėra žinoma, kur popiežius bus ir ką veiks toliau", - sakė Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto.

Irena Vaišvilaitė

Pačiai ambasadorei žinia apie popiežiaus Benedikto XVI sprendimą trauktis iš pareigų buvo labai netikėta. Apie tai Bažnyčios vadovas paskelbė "šventinę dieną, kai nedirba jokios Vatikano institucijos, netgi paštas, todėl sunku sužinoti kažką daugiau".

Paprastai popiežius renkamas slaptu balsavimu. Po kiekvieno balsavimo biuleteniai sudeginami Siksto koplyčios krosnelėje.

Naujojo popiežiaus išrinkimą ženklina balti dūmai, kylantys iš Siksto koplyčios kamino.

Teoriškai popiežiumi gali tapti bet kuris pakrikštytas vyras. Tokių atvejų būta ankstesniais laikais, kai popiežiumi būdavo išrenkamas koks nors žymus krikščionis ar vienuolyno abatas.

P.Subačius: Benedikto XVI pasitraukimas - netikėtas

Komentuodamas popiežiaus Benedikto XVI pasitraukimą, bažnyčios istorikas Paulius Subačius DELFI teigė, jog Šventojo Tėvo sprendimas visiems labai netikėtas, apie jį nebuvo žinoma nei Lietuvoje, nei, ko gero, Vatikane.

Paulius Subačius

"Tai tikriausiai lėmė popiežiaus sprendimas eiti savo pareigas tol, kol sveikata leis", - sakė P. Subačius.

Kol kas taip pat nėra aišku, kada rinksis konklava - Katalikų bažnyčios kardinolai, tačiau naujojo Bažnyčios vadovo rinkimai vyks taip pat, kaip ir mirus popiežiui.

"Žodis "atsistatydina" yra pasaulietiškas. Šventasis tėvas tiesiog paskelbė, kad nebeis savo pareigų. Tokių atvejų Bažnyčios istorijoje yra buvę", - sakė Bažnyčios istorikas, pridurdamas, jog kardinolų konklavos sprendimu popiežiai Bažnyčiai vadovauja iki mirties arba kol paskelbia apie pasitraukimą.

Popiežius Benediktas XVI planuoja atsistatydinti vasario 28 d., pirmadienį pranešė Vatikano atstovas spaudai.

"Popiežius pranešė , kad jis savo tarnybą paliks 20 val. vakare (21 val.) vasario 28 dieną", - pranešė jo atstovas spaudai Federico Lombardi.

Popiežių pasitraukimo iš pareigų faktas nėra naujiena, tačiau tai pirmasis toks atvejis šių dienų istorijoje. Dažniausiai popiežiaus pareigas paskirtieji asmenys eina iki pat mirties. Benediktas XVI tvirtina, jog eiti popiežiaus pareigas yra tiesiog per senas, skelbia BBC.

„Ilgai svarstęs savo sprendimą prieš Dievą, galiausiai įsitikinau, jog mano jėgos, senkančios dėl amžiaus, jau per silpnos apaštalo Petro pareigoms... Šiandieniniame pasaulyje, kur vyksta tiek daug svarbių pokyčių ir kurį drebina tikėjimo likimui labai svarbūs klausimai, norint valdyti Šventojo Petro laivą ir skelbti Evangeliją, būtina proto ir kūno stiprybė. Stiprybė, kuri pastaraisiais mėnesiais mane apleido tiek, jog supratau: nebegaliu tinkamai atlikti man patikėtų pareigų“, - teigiama Benedikto XVI pareiškime.