Kaip DELFI sakė, šešėlinės vyriausybės šešėlinis kancleris Andrius Vyšniauskas, neoficialaus ministrų kabineto formavimas dar nėra baigtas – ateityje planuojama patvirtinti oficialią šešėlinę vyriausybę su visais šešėliniai ministrais.

„Pirmuoju etapu yra sudarytos šešios darbo grupės, kurios turi sukurti visą šešėlinės vyriausybės veikimo modelį, nušlifuoti mechanizmus“, - sakė A. Vyšniauskas.

„Šešėlinės vyriausybės veikimo modelį sudarys pilnas šešėlinių ministrų kabinetas (paskiriant visų ministerijų kompetencijos šešėlinius ministrus), alternatyvi vyriausybės programa ir minėtieji šešėlinės vyriausybės veiklos mechanizmai“, - pridūrė šešėlinis kancleris.

Šiuo metu yra suformuotos šešios grupės: ekonomikos (apima finansų, ūkio, energetikos ir susisiekimo sritis), aplinkos ir žemės ūkio, užsienio reikalų ir krašto apsaugos, švietimo ir kultūros, socialinės ir sveikatos apsaugos, teisės ir vidaus reikalų.

Ekonomikos grupei vadovauja buvęs ūkio ministras Dainius Kreivys, aplinkos ir žemės ūkio grupei – buvęs žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, užsienio reikalų ir krašto apsaugos – buvęs užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis, švietimo ir kultūros – Valentinas Stundys, socialinės ir sveikatos apsaugos grupei – Rimantas Jonas Dagys, teisės ir vidaus reikalų – Stasys Šedbaras.

Pasak A. Vyšniausko, kiekviena grupė turi ne tik vadovą, bet ir narius bei savanoriškais pagrindais veikiantį aptarnaujantį personalą.

„Dabar šešėlinė vyriausybė stengiasi atlikti vykdomosios valdžios veiklos apžvalgą, per TS-LKD frakciją Seime reaguoti į tam tikrus jos veiksmus. Tai atliekama šešėlinės vyriausybės posėdžiuose pirmadieniais. Šalia šios, apžvalginės šešėlinės vyriausybės veiklos, kuri iš tikrųjų yra priklausoma nuo vyriausybės darbų apimties, kuri, deja, pastaruoju metu yra gana menka, planuojame ir susitikimus su atitinkamais socialiniais partneriais, konsultacijas bei platesnį šešėlinės vyriausybės veiklos pristatymą visuomenei su alternatyvių politinių sprendimų pristatymu“, - sakė šešėlinis kancleris.