Kaip posėdyje sakė krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, šios pareigybės išlaikymui reikalingus pinigus numatoma panaudoti "racionaliau".

"Priežastis yra ta, kad tos pareigybės įsteigimas kainuoja į metus beveik 500 tūkst. litų ir nėra tarp mūsų prioritetų, kuriuos mes (turime - BNS) dabar tiek Krašto apsaugos ministerijoje, tiek Užsienio reikalų ministerijoje. Todėl mes siūlome šitą nutarimą pripažinti netekusiu galios ir tuos pinigus racionaliau ir efektyviau panaudoti", - posėdyje sakė J.Olekas.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius savo ruožtu teigė, kad ateityje, pagerėjus valstybės finansinei situacijai, prie klausimo dėl tokios pareigybės steigimo reikėtų grįžti.

"Tik aš noriu atkreipit dėmesį, kad jeigu ateity atsirastų galimybė - nes aš žinau, kad buvo nagrinėjama ministerijoje, pavyzdžiui, gynybos atašė pareigybė Vašingtone, kas yra tikrai svarbu, jeigu apie Niujorką kalbėtume, žinant mūsų ambicijas tenai irgi bandyti kažkaip patekti į saugumo tarybos nenuolatinius narius, tai irgi tas yra svarbu. Aš kalbu apie ateitį - tik linkėjimas būtų ir prašymas ateity, jeigu atsiras tokios galimybės", - teigė L.Linkevičius.

Praėjusios kadencijos Vyriausybė naujos pareigybės steigimui buvo pritarusi lapkričio 7 dieną. Šias pareigas turėjo eiti buvęs krašto apsaugos viceministras Mykolas Juozapavičius, šiuo metu einantis Krašto apsaugos ministerijos patarėjo pareigas.