Krašto apsaugos sistemos medaliai civiliams "Už nuopelnus" skirti dviem R.Juknevičienės partijos kolegoms - viceministrams Mykolui Juozapavičiui ir Indrei Pociūtei-Levickienei, trečiajam viceministrui Vytautui Umbrasui, Krašto apsaugos ministerijos kancleriui Leonardui Bakaičiui, ministerijos vyr. patarėjai Janinai Šleivytei, ministerijos Euroatlantinio bendradarbiavimo departamento direktoriui Vaidotui Urbeliui.

Ministrė atskiru įsakymu taip pat apdovanojo Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos pirmininkę - A.Pociaus žmoną Namidą Pocienę.

Medaliai jiems visiems skirti "už ypatingus nuopelnus ir asmeninį indėlį plėtojant ir stiprinant krašto apsaugos sistemą", rašoma lapkričio 19 dienos ministrės įsakymuose.

Krašto apsaugos viceministrė I.Pociūtė-Levickienė krašto apsaugos sistemoje dirba dvejus metus - nuo 2010 metų gruodžio. Viceministras Mykolas Juozapavičius krašto apsaugos sistemoje dirba kiek daugiau nei vienerius metus - nuo 2011 metų rugsėjo.

Per pastaruosius kelerius metus, kaip nurodoma KAM viešai skelbtoje informacijoje, tokiais medaliais civiliams "Už nuopelnus" buvo apdovanoti žurnalo „The Economist“ apžvalgininkas žinomas britų žurnalistas Edwardas Lucasas, šiemet kadenciją baigusi buvusi JAV ambasadorė Lietuvoje Anne E.Derse, įvairių šalių diplomatai, gynybos atašė. Šių metų spalį medalis civiliams "Už nuopelnus" įteiktas 80 - metį šventusiam Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininkui europarlamentarui Vytautui Landsbergiui.

BNS paklausta, ar medalių skyrimas savo politinio pasitikėjimo komandos nariams kadencijos pabaigoje nediskredituoja šio apdovanojimo, R.Juknevičienė teigė sąmoningai padariusi tai kadencijos pabaigoje.

"Būtent todėl ir skyriau, kad baigiasi kadencija, ir būtent kadencijos pabaigoje, kaip yra daugelyje valstybių, mes žmones, dirbusius kur nors NATO struktūrose, kadencijos pabaigoje apdovanojame juos už tą darbą, už tą laikotarpį. Mano lygiai tokia pat intensija buvo - būtent kadencijos pabaigoje žmonėms, sunkiomis aplinkybėmis puikiai, sąžiningai dirbusiems, pagerbti juos, įteikti apdovanojimą, įvertinti juos, motyvuoti", - BNS aiškino ministrė.

"Sąmoningai tai dariau todėl, kad Lietuvoje dažniausiai darbas ir ypač atsakingose pareigose pagrindinis atpildas būna apkalbos, nepagrįsta, žeidžianti, paniekinanti kritika ir, kaip įprasta Lietuvoje, apie žmogų gerai kalbėti tik tada, kai jis miršta. Mano noras yra, kad keistumėm šitą požiūrį", - tęsė ji.

"Čia iš tikrųjų žmonės atidavė labai daug, dirbo, ir būtent kadencijos pabaigoje aš norėjau įvertinti juos, kad tai būtų paskata ir didelė motyvacija ateičiai", - dėstė ministrė.

Kaip teigiama Kraštos apsaugos ministerijos (KAM) oficialioje svetainėje, krašto apsaugos sistemos medalis civiliams "Už nuopelnus" yra krašto apsaugos sistemos lygmens apdovanojimas, "skiriamas civiliams už ypatingus nuopelnus ir pasižymėjimą stiprinant krašto apsaugą per daugelio metų laikotarpį ir už pasiaukojimą civilinės tarnybos metu".

Medaliu gali būti pristatomi apdovanoti civilinės tarnybos tarnautojai bei užsienio valstybių piliečiai: už ypatingus nuopelnus ir asmeninį indėlį plėtojant ir stiprinant krašto apsaugos sistemą, už nuopelnus integruojantis į euroatlantinę gynybos sistemą, už pasiaukojimą vykdant tarnybines pareigas ekstremaliomis sąlygomis.

"Pritarus KAM apdovanojimų ir skatinimų patariamajai komisijai, sprendimą dėl apdovanojimo priima krašto apsaugos ministras", - teigiama KAM svetainėje.

Tačiau R.Juknevičienė sako sprendimą dėl minėtų asmenų apdovanojimo priėmusi pati. Patariamosios komisijos pritarimas, jos nuomone, nebuvo būtinas.

"Tai nėra privaloma - dėl to, kad jie patys yra tų komisijų nariai, ir būtų keista, jeigu jie patys dalyvautų tokių komisijų darbe. Jiems tai buvo net ir nežinoma, tai buvo mano sprendimas. (...) Yra buvę taip, kad komisija pataria, o aš neapdovanojau - kaip ir visi ministrai. Tai yra tik patariamasis dalykas", - teigė ministrė.

KAM apdovanojimų ir skatinimų patariamajai komisijai šiuo metu vadovauja ministrės sprendimu apdovanota viceministrė I.Pociūtė-Levickienė.