Seimo Etikos ir procedūrų komisija, tirianti, ar į Seimą išrinkti profesinių sąjungų lyderiai A.Balsienė ir Algirdas Sysas bei Žemės ūkio rūmų prezidentas Jonas Ramonas nepažeidė reikalavimo atsisakyti su Seimo nario mandatu nesuderinamų pareigų, apie tai, kad A.Balsienė yra pasiėmusi tikslinių atostogų, sužinojo praeitą savaitę.

“Mus stebina tai, kad tik dabar gavome tokią informaciją, kad ji irgi pasinaudojo tuo pačiu Darbo kodekso straipsniu, kaip Seimo narys J.Ramonas”, - DELFI sakė A.Monkevičius.

Pasak Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko, faktas, kad A.Balsienė yra pasiėmusi tikslinių atostogų paaiškėjo tuomet, kai komisijos nariai dar sausio pabaigoje raštu paprašė “Solidarumo” papildomos informacijos apie Seimo narės veiklą šioje profesinėje sąjungoje.

Pasak A.Monkevičiaus, prašytą informaciją komisija gavo iš šiuo metu “Solidarumui” vadovaujančio 1-ojo viceprezidento Petro Grėbliausko. Jo parašu patvirtintame pranešime rašoma, kad A.Balsienė iš profesinės sąjungos “Solidarumas” prezidentės pareigų, remiantis Darbo kodekso 183 straipsniu, numatančiu tikslines atostogas, buvo atleista 2004-ųjų lapkričio 12 dieną.

“Keletą sykių aš esu kalbėjęs su Seimo nare, tačiau ji man apie šią aplinkybę nėra užsiminusi. Be to, mes turime rašto kopiją, kuriuo A.Balsienė kreipėsi į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisiją. Jame smulkiai dėstoma Europos šalyse pažįstama praktika, kuomet parlamentarams leidžiama būti profesinių sąjungų nariais. Tačiau tame rašte taip pat neužsimenama, kad ji “Solidarumo” profsąjungoje yra pasiėmusi tikslinių atostogų”, - pasakojo A.Monkevičius.

Pati A.Balsienė teigė nustebusi sužinojusi, kad komisija iš “Solidarumo” gavusi tokį atsakymą. Anot jos, to negalėjo būti.

“Jokių tikslinių atostogų aš nesu pasiėmusi, nes esu nutraukusi darbo sutartį su sąjunga. Nuo Seimo nario priesaikos davimo ten dirbu tik visuomeniniais pagrindais”, - DELFI tvirtino A.Balsienė.

Seimo Etikos ir procedūrų komisijos vadovas nenorėjo vertinti paaiškėjusių aplinkybių priežasčių, tačiau neatmetė galimybės, jog tikslinėmis atostogomis gali būti pasinaudota kaip palankia dingstimi ateičiai.

Pasak A.Monkevčiaus, Etikos ir procedūrų komisija tirs A.Balsienės dalyvavimo profesinės sąjungos “Solidarumas” veikloje visas aplinkybes, kartu neatmetant galimybės, jog Darbo kodeksu numatomos tikslinės atostogos galėjo būti pasiimtos atgaline data.

DELFI primena, Darbo kodekso tame pačiame straipsnyje numatytų tikslinių atostogų šiuo metu yra pasiėmęs Seimo narys, Žemės ūkio rūmų prezidentas J.Ramonas. Seimo narys aiškino, kad jis atostogų išėjęs remdamasis teisininkų rekomendacijomis ir vadovaudamasis šiuo dokumentu, kuris numato tikslines atostogas valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti.

J.Ramono manymu, šios pareigos apima ir buvimą parlamentaru. Tuo tarpu Konstitucijoje bei Seimo statute teigiama, kad parlamentaras negali užimti pareigų, nesuderinamų su Seimo nario veikla.

Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas A.Monkevičius Seimo posėdžių sekretoriate yra užregistravęs nutarimo projektą siekiant pripažinti Seimo Valstiečių ir Naujosios demokratijos frakcijos nario J.Ramono įgaliojimus nutrūkusiais.

A.Monkevičiaus nuomone, tikslinės atostogos nėra darbo santykių su ankstesne darboviete nutraukimo įrodymas.

Kaip DELFI sakė A.Monkevičius, Etikos ir procedūrų komisija vis dar laukia Konstitucinio Teismo išaiškinimo, ar Seimo nariai gali būti profesinių sąjungų nariais ir užimti jose kokias nors pareigas bei ar galima vadovautis Darbo kodekso straipsnių numatytomis galimybėmis, nors pastarosios prieštarauja Konstitucijai bei Seimo statutui.

Konstitucinio Teismo išaiškinimo tikimasi sulaukti dar šios savaitės pabaigoje. Pasak A.Monkevičiaus, nuo to ir priklausys komisijos sprendimas dėl parlamentarų J.Ramono, A.Balsienės bei A.Syso, kuris yra pareiškęs, kad atsisakys Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vadovo posto, tačiau formaliai to dar nepadaręs.