Nutarimo projektas dėl Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisijos sudarymo priimtas 80 parlamentarų balsavus už, dviems - prieš, 12 Seimo narių susilaikius.

Šios komisijos pirmininku numatoma skirti Seime pirmą kadenciją dirbsiantį socialdemokratą Darių Petrošių.

Taip pat joje dirbs socialdemokratas Arvydas Mockus, konservatorius Dainius Kreivys, liberalė Dalia Kuodytė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovas Michalas Mackevičius, "tvarkietis" Remigijus Žemaitaitis", "darbietė" Zita Žvikienė.

Operatyvinės veiklos parlamentinės kontrolės komisija yra viena iš kelių nuolat veikiančių Seimo komisijų. Šios komisijos funkcija pagal Operatyvinės veiklos įstatymą yra "kontroliuoti konstitucinių teisių ir laisvių apsaugą vykdant operatyvinę veiklą". Ši parlamentinė struktūra taip pat prižiūri, ar operatyvinės veiklos subjektų veikla atitinka Konstituciją ir įstatymus, analizuoja operatyvinės veiklos subjektų finansinių išteklių panaudojimą veiksmingumą.

Komisija teikia pasiūlymus Seimui, Vyriausybei ir kitoms institucijoms dėl teisės aktų, reglamentuojančių operatyvinę veiklą, priėmimo ir tobulinimo, analizuoja operatyvinę veiklą reglamentuojančių teisės norminių aktų būklę, tiria šiurkščius Operatyvinės veiklos įstatymo pažeidimus bei analizuoja operatyvinės veiklos pagrįstumą bei tikslingumą.

Seimo Antikorupcijos komisija sudaryta iš 17 atstovų, toks nutarimas priimtas 96 Seimo nariams balsavus už ir vienam balsavus prieš.

Jos pirmininką siūloma skirti opozicijos atstovą, konservatoriai ir liberalai sutarė, kad postą užimtų liberalas Vitalijus Gailius. Tačiau šių frakcijų atstovai kalbėdami dėl komisijos sudarymo nuogąstavo, esą postas su valdančiųjų parama gali tekti opozicine pasiskelbusios, tačiau daliai narių valdančiųjų naudai balsuojančios Drąsos kelio partijos atstovui Valdui Vasiliauskui.

Numatyta, kad komisijoje be jau minėtų Seimo narių dirbs "darbiečiai" Šarūnas Birutis, Jonas Kondrotas, Artūras Paulauskas, Ričardas Sargūnas, socialdemokratai Bronius Bradauskas, Arūnas Dudėnas, Edmundas Jonyla, Antanas Nesteckis, Eduardas Šablinskas, konservatoriai Arvydas Anušauskas, Agnė Bilotaitė, Rimantas Jonas Dagys, Jurgis Razma, "tvarkietis" Kęstas Komskis, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovė Vanda Kravčionok.

Antikorupcijos komisija nagrinėja korupcijos ir su ja susijusius reiškinius bei atvejus, analizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių sprendimus, sudarančius sąlygas korupcijai bei nusikaltimams ir kitiems teisės pažeidimams ūkio ir finansų sistemose, siekia, kad tokie sprendimai būtų panaikinti, teikia pasiūlymus Seimui, Vyriausybei ir kitoms institucijoms dėl teisės aktų priėmimo ir tobulinimo, korupcijos, ekonominių ir finansinių nusikaltimų bei kitų teisės pažeidimų prevencijos ir užkardymo.

Taip pat antradienį 96 Seimo nariams balsavus už ir vienam susilaikius sudaryta aštuonių narių Peticijų komisija. Peticijų komisija nagrinėja Seimui adresuotas Lietuvos piliečių peticijas.