Politikos apžvalgininkas ir leidėjas Algimantas Šindeikis: „Ši Vaidoto Žuko knyga yra gilus, realistinis ir sąžiningas žvilgsnis, jos lėtas skaitymas pamažu sugrąžiną pasididžiavimą savo kraštu, jo žmonių nuveiktais darbais, kuriuos nepelnytai pamiršdami prarandame savo tapatybės jausmą. Ne visus knygos puslapius bus lengva versti, bet jie būtini, norint priprasti prie savo tikrosios istorijos“.

Akademikas Laimutis Telksnys: „Tai auksinis darbas. Pavyzdys, ką turi padaryti ir kiti Lietuvos rajonai. Būtina pasirūpinti, kad ši knyga, jos elektroninis daugiakalbis variantas būtų patalpintas internete ir taptų prieinamas visame pasaulyje“.

Lietuvių ir anglų kalba išspausdintoje knygoje – 200 puslapių ir 300 nuotraukų su Molėtų krašto įvairių laikų žymiausiomis asmenybėmis, laisvės kovotojų portretais ir dramatiškomis jų gyvenimo istorijomis, gražiaisiais krašto dvarais, parkais ir ežerais, su reta archyvine medžiaga apie ypač gausiai čia gyvenusią ir visiškai sunaikintą žydų bendruomenę.

Mokslų akademijos renginyje leidinį taip pat pristatys dramaturgas Marius Ivaškevičius ir archeologė dr. Elena Pranckėnaitė, tyrusi prieškristinę gyvenvietę Luokesų ežero dugne.

Apie pirmąjį LDK akademiką, XV amžiaus palaimintąjį Mykolą Giedraitį kalbės istorikas dr. Darius Baronas, XIX amžiaus gamtos mokslų fenomeną Mykolą Kazimierą Girdvainį pristatys ichtiologas Valdas Gečys.

Molėtų krašto žydų gyvenimą ir katastrofą aptars Bučeliškės dvaro paveldėtojas dailininkas Donatas Ivanauskas, o knygos herojų – Dubingiuose ir Molėtų Joniškyje kunigavusį teologą Česlovą Kavaliauską prisimins akademikas Antanas Buračas. Paskutinį Lietuvos partizaną Antaną Kraujelį ir Balninkiečių rezistentų būrį apibūdins istorikas Norbertas Černiauskas.

Vakare dalyvaus knygos užsakovas Molėtų meras Stasys Žvinys ir knygos autorius V. Žukas. Renginį ves Edukologijos universiteto rektorius, akademikas Algirdas Gaižutis. 

Kol kas tik Molėtuose platinamą knygą „Molėtai 625“ renginio metu bus galima įsigyti Mokslų akademijoje.