Nors oficiali darbotvarkė dar nebuvo baigta – tebelaukė sprendimas dėl Darbo partijos naujos kadencijos Seimo narių patvirtinimo – Seimo pirmininkė Irena Degutienė dar priešpiet leido užsiregistravusiems parlamentarams tarti savo paskutinius pareiškimus.

Darbą baigiančio Seimo nariai aktyviai naudojosi teise į paskutinius pareiškimus. Konservatorius Jonas Šimėnas ragino naują Seimą dirbti principingai ir sąžiningai, Artūro Zuoko bendražygis Žilvinas Šilgalis – nepamiršti azartinių lošimų reguliavimo pertvarkos, o liberalas Petras Auštrevičius paprasčiausiai dėkojo Jonui Mileriui ir jo vadovaujamai Seimo kanceliarijai.

Tautininkas Gintaras Songaila dar sykį kėlė naujojo Seimo teisėtumo klausimą. O vienu originalesnių pareiškimų pasižymėjo konservatorius, buvęs vadinamosios „Venckienės komisijos“ pirmininkas Evaldas Jurkevičius. Tarp gausių padėkų jis rado vietos padėkai už laiku gautą Seimo nario algą bei galimybę naudotis parlamentinei veiklai skiriamomis lėšomis.

„Visų pirma, noriu padėkoti Lietuvos žmonėms, kurie suteikė Seimo nario mandatą 2008 m. Dėkoju Lietuvos žmonėms, kurie palaikė ir per šiuos rinkimus. Dėkoju jums, kolegos, už bendrą darbą ir gautas pamokas dirbant Tautos atstovybėje. (...) Dėkoju Lietuvos Respublikai už laiku gautą atlyginimą ir su darbu susijusias išlaidas. Linkiu jums, kolegos, kuo geriausios kloties asmeniniame gyvenime, darbinėje veikloje, atstovaujant Lietuvos piliečių interesus“, - kalbėjo E. Jurkevičius, naujam Seimui linkėdamas susitielkimo ir išminties.

O visus parlamentarus nustelbė liberalcentristas, su Arūno Valinsko Tautos prisikėlimo partija į Seimą atėjęs šoumenas Antanas Nedzinskas. Jis iš Seimo tribūnos padeklamavo šį savo mamos eilėraštį:

Rytas, atvėręs dievišką langą,
žemę kaip širdį kelia į dangų.
Kad prisiliestų Dievo artumo
ir prisisemtų meilės gerumo.
Kaip brolis broliui paduokim ranką,
kartu statykim gerumo lanką.
Visiems daug skirta, visiems daug duota,
viskas pasverta ir pamatuota.
Aušros vaiskumą dėkim kaip plytą,
kad visi žmonės dangų matytų.
Kad jų sukurtas gerumo bankas
visiems padėtų kaip Dievo rankos.
Kai žmogus jaučia dievišką šviesą,
būtis įrodo paprastą tiesą.
Vertės netenka auksas ir rūmai,
didžiausias turtas – žmogaus gerumas.

Po šio eilėraščio A. Nedzinskas visiems parlamentarams palinkėjo „išlikti žmogiškais“.

Paskutinio žodžio teise 2008-2012 m. parlamente pasinaudojo ir konservatorė Vincė Vaidevutė Margevičienė, socialdemokratė Irena Šiaulienė, „tvarkietis“ Valentinas Mazuronis, liberalė Dalia Teišerskytė, liberalcentristas Vytautas Bogušis, „darbietė“ Virginija Baltraitienė, „krikščionis“ Vidmantas Žiemelis, Mišrios Seimo narių grupės narė Agnė Zuokienė.

Politikai paskutines paskutinio posėdžio minutes buvo itin taikūs, kalbėjo apie toleranciją, susitaikymą bei gražius tarpusavio santykius. Socialdemokratė I. Šiaulienė pasekė A.Nedzinsko pėdomis ir paskutiniam žodžiui pasirinko deklamuoti eilėraštį.

Liberalcentristas V. Bogušis padėkojo Seimo pirmininkei Irenai Degutienei, kuri kiekvienam Seimo nariui padovanojo po Konstituciją ir užrašė po dedikaciją. Politikas savo partiją – Liberalų ir centro sąjungą – pusiau rimtai pusiau juokais vadino druska, kuri galbūt ir apkartino valdančiosios koalicijos darbą, tačiau išlaikė jos stabilumą.

V. Bogušis, kuris nebedirbs kitame Seime, teigė, kad galbūt kai kurie politikai žvelgia į liberalcentristus su gailesčiu, nes ši partija nepateko į kitą Seimą, tačiau, anot politiko, prakalbusio Julijaus Cezario žodžiais: „Mes išeiname, kad sugrįžtume“.

Darbo partijos atstovė V. Baltraitienė dėkojo savo kolegoms Seimo nariams, frakcijos kolegoms, taip pat parlamento kanceliarijai, Seimo pirmininkei I. Degutienei, sociademokratui Česlovui Juršėnui. Politikė sakydama padėkos žodžius susigraudino.

Konservatorė I. Degutienė savo ruožtu taip pat dėkojo V. Baltraitienei ir pavadino ją itin atsakingu žmogumi.

V. Žiemelis naujam Seimui rekomendavo nepulti iš karto prie reformų bei atsisakyti nuostatos priimti kuo daugiau įstatymų ar jų pataisų, ragino mylėti Dievą. I. Degutienė savo ruožtu paminėjo linkinti V. Žiemeliui grįžti į politiką, o kadangi naujajame Seime jo nebus – geros advokato praktikos ir klientų gausos.

A. Zuokienė pasirinko svarstyti, kas yra laisvas Seimo nario mandatas, kai politinės partijos ir frakcijos tarpusavyje susitaria dėl balsavimų.

Č.Juršėnas išlydėtas su gėlėmis

Paskutiniame Seimo posėdyje ypatinga pagarba buvo pademonstruota savo karjerą parlamente baigiančiam socialdemokratui, Česlovui Juršėnui, pelniusiam tikro džentelmeno vardą.

Politikas buvo nutaręs nebekandidatuoti į Seimą. Parlamente jis dirba nuo pat Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo laikų, tai yra nuo 1990 metų.

Ypatinga pagarbą šiam politikui parodė visi parlamentarai – jo kalbą kairieji ir dešinieji sveikino atsistoję, Seimo pirmininkė I. Degutienė įteikė Č. Juršėnui gėlių ir vardinę juostą. Gėlių politikui įteikė ir patys socialdemokratai.

I. Degutienė teigė, kad jai tapus Seimo pirmininke Č. Juršėnas pats pasisiūlė jai padėti. Konservatorė sakė pasitikėjusi kolega, išskyrus vieną trumpą periodą, kai buvo kilusi abejonė – tačiau praėjus šiai abejonei vėl viskas buvo gerai.

Gėlių parlamento vadovė įteikė dar vienam Česlovui – tai yra konservatoriui Česlovui Vytautui Stankevičiui. Šis politikas taip pat nebedirbs naujame Seime.

A.Kubilius dėkojo A.Čaplikui ir A.Valinskui, negailėjo karčių žodžių opozicijai

Premjeras, konservatorių lyderis Andrius Kubilius savo kalboje dėkojo pirmiausia koalicijos partneriams – Liberalų sąjūdžiui, taip pat liberalcentristams. Jis išskyrė Algį Čapliką bei Arūną Valinską, kuriems per šią kadenciją teko daug patirti.

Anot A. Kubiliaus, ypatingai svarbu tai, kad jeigu A. Valinskas nebūtų sukūręs Tautos prisikėlimo partijos, kuri vėliau susijungė su Liberalų ir centro sąjunga, konservatoriai nebūtų sukūrę valdančiosios daugumos.

„Ypač noriu nuoširdžiai padėkoti A. Čaplikui ir A. Valinskui, kuriems per šiuos metus teko iš tikrųjų daug patirti – ir skylant, ir jungiantis. Kartais ir nesutardavom, bet dirbdavom kartu nuo pat pradžios iki šiandien. Ir čia turiu pridurti, kad tik dėl to, jog A. Valinskas 2008 m. sukūrė savo partiją, mes ketverius metus turėjome valdančią daugumą. Todėl kaip sako V. Bogušis ar Cezaris, jūs sugrįžkite“, - teigė A. Kubilius.

Premjeras padėkojo ir Seimo opozicijai už kantrų, nuoseklų bei nuožmų oponavimą. Tačiau opozicijai A. Kubilius dėkojo su kartėliu – jo teigimu, dėl opozicijos buvo praregėta, jog nei skaudūs pasaulinės krizės kirčiai, nei svarbiausių energetikos projektų įgyvendinimas negali priversti opozicinių partijų atidėti į šoną turėtą oponavimo privilegiją.

„Atleiskite, kad šia proga pasakysiu ir atvirą bei šiek tiek kartoką žodį. Ačiū opozicijai ir už tai, kad sugebėjote akivaizdžiai įrodyti, jog Seimas gali būti ne tik problemų sprendimo vieta, bet ir vienų didžiausių per 22 nepriklausomybės metus sukurtų problemų gimdymo vieta“, - teigė A. Kubilius, paminėjęs opozicijos pastangomis surengtą patariamąjį referendumą dėl naujos atominės elektrinės, kurio neigiamais rezultatais džiaugiasi rytiniai Lietuvos kaimynai.

Padėką A. Kubilius išsakė ir partijos kolegei I. Degutienei, kuriai įteikė pagarbą simbolizuojančią žvaigždę.