Kovinį šaudymą stebėjęs Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Arvydas Pocius pasidžiaugė geru karių pasirengimu, gebėjimu veikti vienoje komandoje naudojant pėstininkų, inžinerines, paramos ugnimi ir priešlėktuvinės gynybos priemones.

„Baigiamojoje pratybų dalyje kariai pademonstravo, kokia pavojinga priešui gali būti įvairiapusė ir gerai organizuota gynyba, kurioje dalyvauja skirtingų rūšių ugnies priemonės“, – KAM pranešime spaudai cituojamas kariuomenės vadas. Anot generolo, tokios pratybos yra labai reikalingos kariams ruošiantis tiek šalies gynybai, tiek tarptautinėms operacijoms.

Pratybose daugiau nei du šimtai dalyvavusių karių treniravosi naudoti turimus prieštankinius ginklus ir priemones vykdant gynybines operacijas, atliko kovinį šaudymą, praktiškai susipažino su prieštankinių ginklų galimybėmis. Pirmą kartą šarvuotai priešo technikai naikinti pasitelkta ir zenitinė patranka L-70.

Pratybų situacinį kovinį šaudymą stebėjo krašto apsaugos viceministras Mykolas Juozapavičius, kariuomenės vadas gen. ltn. A. Pocius, Lietuvoje reziduojantys užsienio šalių gynybos atašė, kiti Lietuvos krašto apsaugos sistemos atstovai.

Šiose pratybose Sausumos pajėgų prieštankinių vienetų kariai dalyvavo su įvairia ginkluote, galinčia įveikti šarvuotą priešo techniką – pradedant paprastais prieštankiniais pabūklais, baigiant moderniomis raketinėmis sistemomis. Koviniam šaudymui kariai naudojo tokią prieštankinę ginkluotę: nešiojamąją vidutinio nuotolio prieštankinę raketų paleidimo sistemą „Javelin“, prieštankinius granatsvaidžius „Carl Gustaf M3“, „RPG-7“ ir „AT-4“ (vienkartinis), prieštankinį beatošliaužį pabūklą „PV 1110“ ir 120 mm minosvaidį. Kariai iš Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono šaudė su artimojo nuotolio zenitine patranka L-70.

Pratybos „Medžiotojas 2012“ vyko keturiais etapais: pirmas – teorinės pratybos ir ginklų valdymo testas, antras – kovinio šaudymo pratybos ir prieštankinių ginklų poveikio taikiniui demonstravimas, trečias – inžinerinių priemonių efekto gynyboje demonstravimas ir ketvirtas – situacinis kovinis šaudymas.