Pasiūlymus Kataro sostinėje Dohoje vykstančioje ketvirtojoje PPO Ministrų konferencijoje pirmadienį pateikė Lietuvos delegacijos vadovas, užsienio reikalų viceministras Evaldas Ignatavičius, pranešė URM.

Lietuva Ministrų konferencijai pasiūlė, kad naujųjų PPO šalių narių įsipareigojimų dėl tolesnio prekybos liberalizavimo įgyvendinimas būtų atidėtas tol, kol nebus įgyvendinti šių šalių stojimo į PPO metu prisiimti įsipareigojimai. Naujieji įsipareigojimai turėtų būti priimami kituose PPO susitikimuose.

Prie šio Lietuvos pasiūlymo prisijungė dar kitos septynios neseniai į organizaciją įstojusios šalys - Albanija, Gruzija, Jordanija, Kirgizija, Kroatija, Moldova ir Omanas.

Konferencijoje Lietuva surengė minėtų šalių delegacijų vadovų susitikimą bei parengė bendrą pranešimą spaudai.

Europos Komisijos žemės ūkio komisaras Franzas Fishleris (Francas Fišleris) pabrėžė suprantąs Lietuvos ir kitų neseniai į PPO įstojusių šalių pareikštą siekį.

Lapkričio 9-13 dienomis Dohoje vykstantis forumas yra pirmoji PPO Ministrų konferencija, kurioje Lietuva dalyvauja kaip pilnateisė PPO narė.

Lietuva, šių metų gegužės 31 d. tapusi PPO nare, turi galimybę dalyvauti organizacijos sprendimų priėmimų procese bei ginti savo interesus sprendžiant su tarptautine prekyba susijusius klausimus.

Pagrindiniai Lietuvos interesai organizacijoje yra susiję su žemės ūkiu - prekyba žemės ūkio produktais bei parama žemės ūkiui.